Postup : 2009/2632(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-0082/2009

Předložené texty :

O-0082/2009 (B7-0205/2009)

Rozpravy :

PV 16/09/2009 - 15
CRE 16/09/2009 - 15

Hlasování :

Přijaté texty :


Parlamentní otázky
PDF 30kWORD 26k
23. července 2009
O-0082/2009

OTÁZKA K ÚSTNÍMU ZODPOVĚZENÍ S ROZPRAVOU O-0082/09,

kterou podle článku 115 jednacího řádu

pokládají Rui Tavares, Cornelia Ernst, Cornelis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer a Kyriacos Triantaphyllidesza skupinu GUE/NGL

Komisi


  Předmět: Litevský zákon na ochranu nezletilých osob před škodlivým vlivem zveřejňovaných informací

 Odpověď na plenárním zasedání 

Litevský parlament schválil minulé úterý novelu zákona na ochranu nezletilých osob před škodlivým vlivem zveřejňovaných informací, a to v den oslav 220. výročí dobytí Bastily, kdy si připomínáme takové hodnoty, jako je osvícenství, svoboda projevu a právo usilovat o štěstí. Tento zákon − jehož předchozí verzi prezident Litvy vetoval − byl schválen litevským parlamentem dne 14. července 2009, v den, kdy se po volbách do Evropského parlamentu konalo jeho ustavující zasedání.

 

Jde o zákon, jehož cílem je zabránit zveřejňování „informací, které propagují homosexuální vztahy“ a které „jsou v rozporu s rodinnými hodnotami“, pokud by tyto informace byly dostupné nezletilým osobám. Dále jsou předloženy návrhy na novelizaci trestního a správního zákona, které by měly být prodiskutovány a schváleny v září a které by patrně vedly ke kriminalizaci osob „propagujících homosexualitu“, jež by bylo možno stíhat prostřednictvím zatýkání, odsuzování k veřejně prospěšným pracím či pokutám až do výše 1 500 EUR.

 

Nepovažuje Komise takový zákon za neslučitelný s Evropskou úmluvou o lidských právech, s Chartou základních práv EU, článkem 6 Smlouvy o EU a článkem 13 Smlouvy o ES, tj. se základními hodnotami, na nichž EU spočívá? Co hodlá Komise udělat pro to, aby Litva dostála svým povinnostem vyplývajícím z evropského a mezinárodního práva?

 

Vyžádala si Komise informace tom, na jaký typ materiálů se tento zákon vztahuje? Spadají do jeho působnosti i knihy, umělecká díla, tisk, propagace, hudba a veřejná představení, jako například divadelní? Nevedla by u autorů, vydavatelů a novinářů neurčitost této definice k autocenzuře s cílem vyhnout se riziku trestů, o nichž se právě jedná? Neznamenalo by uplatňování takovéhoto zákona neoprávněný zásah státu a jeho orgánů do vymezení hranic a povahy veřejné sféry, což je samo o sobě v rozporu se svobodou a pluralitou společnosti?

 

Je Komise připravena uplatnit v případě potřeby postup stanovený v článku 7 Smlouvy o EU?

 

 

Předložení: 23.07.2009

Postoupení: 27.07.2009

Platné do: 03.08.2009

 

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN 
Právní upozornění - Ochrana soukromí