Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-0082/2009Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-0082/2009

Den litauiske lov om beskyttelse af mindreårige mod den skadelige påvirkning fra offentlig information

MUNDTLIG FORESPØRGSEL MED FORHANDLING O-0082/09
jf. forretningsordenens artikel 115
af Rui Tavares, Cornelia Ernst, Cornelis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer og Kyriacos Triantaphyllides for GUE/NGL-Gruppen
til Kommissionen

Procedure : 2009/2632(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
O-0082/2009
Indgivne tekster :
O-0082/2009 (B7-0205/2009)
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Det litauiske parlament godkendte tirsdag den 14. juli 2009 ændringer til loven om beskyttelse af mindreårige mod den skadelige påvirkning fra offentlig information. Den 14. juli 2009 er samtidig 220-årsdagen for Stormen på Bastillen, der er en anledning til at mindes oplysningstidens værdier som for eksempel ytringsfrihed og retten til at stræbe efter lykke. Litauens præsident havde nedlagt veto imod en tidligere version af loven, men nu er den altså blevet godkendt af det litauiske parlament den 14. juli 2009, dvs. samme dag som Europa-Parlamentet holdt sit konstituerende møde efter valget.

 

Formålet med loven er at forhindre "offentlige informationer, der propaganderer for homoseksuelle forhold", og som "lader hånt om familieværdier", i de tilfælde, hvor mindreårige kunne få adgang til sådanne informationer. Derudover foreslås det, at forskellige ændringer i straffe- og forvaltningsloven behandles og godkendes i september, hvilket formentlig vil få som konsekvens, at personer, som "propaganderer for homoseksualitet", kriminaliseres og kan straffes med fængsel, samfundstjeneste eller bøder på op til 1500 euro. 

 

Mener Kommissionen ikke, at en sådan lov er i modstrid med den europæiske menneskerettighedskonvention, EU's charter om grundlæggende rettigheder samt artikel 6 i Traktaten om Den Europæiske Union (Maastrichttraktaten) og artikel 13 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (EF-traktaten), dvs. de fundamentale værdier, som EU er baseret på? Hvad vil Kommissionen gøre for at sikre, at Litauen opfylder sine forpligtelser i henhold til europæisk og international lovgivning?

 

Har Kommissionen udbedt sig oplysninger om, hvilken slags materialer der henhører under den pågældende lov? Omfatter lovens ansvarsområde bøger, kunst, presse, reklamer, musik og skuespil for offentligheden som for eksempel teater? Vil uklarheden i lovens definition ikke betyde, at forfattere, forlag og journalister vil være nødt til at udøve selvcensur for at undgå de straffeforanstaltninger, der i øjeblikket er til diskussion? Vil en håndhævdelse af en sådan lov ikke udgøre et overgreb mod staten og myndighederne pga. lovens definition af, hvad og hvor meget den omfatter, og derfor være i uoverensstemmelse med samfundets frihed og pluralisme?

 

Er Kommissionen om nødvendigt parat til at iværksætte proceduren i artikel 7 i traktaten om Den Europæiske Union?

 

 

Indgået: 23.07.2009

Videresendt: 27.07.2009

Besvarelsesfrist: 03.08.2009