Menetlus : 2009/2632(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-0082/2009

Esitatud tekstid :

O-0082/2009 (B7-0205/2009)

Arutelud :

PV 16/09/2009 - 15
CRE 16/09/2009 - 15

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Parlamendi esitatud küsimused
PDF 26kWORD 23k
23. juuli 2009
O-0082/2009

SUULINE KÜSIMUS ARUTELUGA O-0082/09

vastavalt kodukorra artiklile 115

esitaja: Rui Tavares, Cornelia Ernst, Cornelis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer ja Kyriacos Triantaphyllides GUE/NGL fraktsiooni nimel

Euroopa Komisjonile


  Teema: Leedu seadus alaealiste kaitseks avaliku teabe kahjuliku mõju eest

 Vastus täiskogul 

Leedu parlament kiitis eelmisel teisipäeval heaks seadusemuudatused, mis käsitlevad alaealiste kaitset avaliku teabe kahjuliku mõju eest, ja seda Bastille’ vallutamise 220. aastapäeval, mil rõhutame valgustusajastu selliseid väärtusi nagu sõnavabadus ja õigus õnnele. 14. juulil 2009, samal päeval, kui toimus Euroopa Parlamendi avaistung pärast valimisi, võttis Leedu parlament uuesti vastu selle seaduse, mille eelmise versiooni oli Leedu president vetostanud.

 

Seaduse eesmärk on takistada levitamast „avalikku teavet, mis propageerib homoseksuaalseid suhteid” ning mis „seab kahtluse alla perekondlikud väärtused”, kui selline teave võib osutuda alaealistele kättesaadavaks. Lisaks on esildatud aruteluks ja septembris heakskiitmiseks karistusseaduse ja haldusmenetluse seaduse sätted, millega kavatsetakse tunnistada kuritegelikuks inimesed, kes „propageerivad homoseksuaalsust”, mis oleks siis karistatav aresti, ühiskondliku töö või kuni 1500 euro suuruse rahatrahviga.

 

Kas komisjon ei arva, et niisugune seadus on vastuolus Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga, Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga, ELi lepingu artikliga 6 ja EÜ asutamislepingu artikliga 13, st põhiväärtustega, millele EL on rajatud? Mida kavatseb komisjon teha tagamaks, et Leedu täidaks oma kohustusi Euroopa ja rahvusvahelise õiguse kohaselt?

 

Kas komisjon on küsinud teavet selle kohta, mis laadi materjalide suhtes kohaldatakse seda seadust? Kas see seadus laieneb raamatutele, kunstile, ajakirjandusele, muusikalisele ja avalikule esitusele nagu teater? Kas määratluse ebamäärasus ei too kaasa autorite, kirjastajate ja ajakirjanike enesetsensuuri, et ära hoida praegu arutatavaid karistusi? Kas sellise seaduse jõustumine ei kujuta endast riigi ja ametiasutuste ülemäärast sekkumist avaliku sfääri piiride ja olemuse määratlemisesse, mis oleks vastuolus ühiskonna vabaduse ja pluralismiga?

 

Kas komisjon on vajaduse korral valmis algatama ELi lepingu artiklis 7 sätestatud menetluse?

 

 

Esitatud: 23.07.2009

Edastatud: 27.07.2009

Vastuse tähtaeg: 03.08.2009

 

Keel, milles küsimus esitati: EN 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika