Parlamentin kysymys - O-0082/2009Parlamentin kysymys
O-0082/2009

  Liettuan laki alaikäisten suojelusta julkisten tietojen haitallista vaikutusta vastaan

  SUULLINEN KYSYMYS JOSTA KESKUSTELLAAN O-0082/09
  työjärjestyksen 115 artiklan mukaisesti
  esittäjä(t): Rui Tavares, Cornelia Ernst, Cornelis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer ja Kyriacos Triantaphyllides, GUE/NGL-ryhmän puolesta
  komissiolle

  Menettely : 2009/2632(RSP)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  O-0082/2009
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  O-0082/2009 (B7-0205/2009)
  Äänestykset :
  Hyväksytyt tekstit :

  Liettuan parlamentti hyväksyi äskettäin muutoksia lakiin, joka koskee alaikäisten suojelua julkisten tietojen haitallista vaikutusta vastaan. Hyväksymispäivä oli Bastiljin valloituksen 220. vuosipäivä, jolloin muistamme sellaisia valistuksen arvoja kuten ilmaisunvapaus ja oikeus pyrkiä onnellisuuteen. Liettuan parlamentti vahvisti tämän lain – jonka aikaisemman version Liettuan presidentti kaatoi veto-oikeudellaan – 14. heinäkuuta 2009, samana päivänä, jolloin Euroopan parlamentti piti vaalien jälkeisen järjestäytymiskokouksensa.

   

  Kyseessä on laki, jolla pyritään estämään sellaisten julkisten tietojen näyttäminen, joilla kampanjoidaan homoseksuaalisten suhteiden puolesta ja vastustetaan perhearvoja siinä tapauksessa, että tällaiset tiedot voivat olla alaikäisten saatavilla. Lisäksi syyskuussa on tarkoitus keskustella rikosoikeudellisista ja hallinnollisista säännöistä, jotka oletettavasti johtaisivat "homoseksuaalisuutta levittävien" ihmisten rankaisemiseen pidättämällä heidät, tuomitsemalla heidät tekemään julkisia töitä tai maksamalla aina 1 500 euron suuruisia sakkoja, ja hyväksyä nämä säännöt.

   

  Eikö komissio katso, että tällainen laki on vastoin Euroopan ihmisoikeusyleissopimusta, EU:n perusoikeuskirjaa, Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklaa ja EY:n perustamissopimuksen 13 artiklaa eli perusarvoja, joille EU perustuu? Mitä komissio aikoo tehdä varmistaakseen, että Liettua noudattaa EU:n ja kansainvälisen lain mukaisia velvollisuuksiaan?

   

  Onko komissio pyytänyt tietoja, millainen materiaali kuuluu lain piiriin? Kuuluvatko sen piiriin kirjat, taide, lehdistö, mainokset, musiikki ja julkiset esitykset kuten teatteri? Eikö määritelmän epämääräisyys aiheuttaisi kirjailijoille, julkaisijoille ja journalisteille itsesensuuria edellä mainittujen rangaistusten välttämiseksi? Eikö tällaisen lain täytäntöönpano merkitse valtion ja viranomaisten kajoamista julkisen ympäristön rajojen ja luonteen määritelmään eikä siten sovi yhteen yhteiskunnan vapauden ja moniarvoisuuden kanssa?

   

  Onko komissio valmis ottamaan tarvittaessa käyttöön SEU:n 7 artiklassa tarkoitetun menettelyn?

   

   

  Jätetty: 23.07.2009

  Välitetty: 27.07.2009

  Määräaika: 03.08.2009