Parlamenta jautājums - O-0082/2009Parlamenta jautājums
O-0082/2009

Lietuvas likums par nepilngadīgo aizsardzību pret publiskas informācijas kaitīgo ietekmi

MUTISKS JAUTĀJUMS AR DEBATĒM O-0082/09
saskaņā ar Reglamenta 115. pantu
Iesnieguši Rui Tavares, Cornelia Ernst, Cornelis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer un Kyriacos Triantaphyllides, GUE/NGL grupas vārdā
Komisijai

Procedūra : 2009/2632(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
O-0082/2009
Iesniegtie teksti :
O-0082/2009 (B7-0205/2009)
Balsojumi :
Pieņemtie teksti :

Pagājušajā otrdienā, 220. gadadienā kopš Bastīlijas ieņemšanas, dienā, kad mēs atceramies tādas apgaismības laikmeta vērtības kā vārda brīvība un cilvēku tiesības tiekties uz laimi, Lietuvas parlaments apstiprināja grozījumus likumā par nepilngadīgo aizsardzību pret publiskas informācijas kaitīgo ietekmi. Šo likumu, kura iepriekšējai versijai Lietuvas prezidents uzlika veto, Lietuvas parlaments apstiprināja 2009. gada 14. jūlijā — tajā pašā dienā, kad Eiropas Parlamentā notika pirmā sēde pēc vēlēšanām.

 

Šā likuma mērķis ir nepieļaut „publisku informāciju, kas aģitē par homoseksuālām attiecībām” un „noliedz ģimenes vērtības”, ja šāda informācija varētu būt pieejama nepilngadīgajiem. Turklāt ir ierosināts septembrī apspriest un apstiprināt kriminālkodeksa un administratīvā kodeksa noteikumus, kas, iespējams, novestu pie kriminalizācijas attiecībā pret „homoseksualitāti propagandējošiem” cilvēkiem, kas būtu sodāmi ar arestu, sabiedrisku darbu piespriešanu vai līdz 1500 eiro sodanaudu.

 

Vai Komisija neuzskata, ka šādi tiesību akti ir pretrunā ar Eiropas Cilvēktiesību konvenciju, ES Pamattiesību hartu, ES līguma 6. pantu un EK līguma 13. pantu, t. i., — pamatvērtībām, uz kurām balstās Eiropa? Ko Komisija ir paredzējusi darīt, lai nodrošinātu, ka Lietuva pilda savas saistības saskaņā ar Eiropas un starptautisko tiesību aktiem?

 

Vai Komisija ir pieprasījusi informāciju par to, uz kādiem materiāliem attiecas šis likums? Vai tā jurisdikcija attiecas uz grāmatām, mākslu, presi, reklāmu, mūziku un publisku parādīšanu, piemēram, teātrī? Vai šādas definīcijas nenoteiktība autorus, izdevējus un žurnālistus pakļauj pašcenzūrai, lai izvairītos no sodiem, kas pašlaik tiek apspriesti? Vai šāda likuma piemērošana nebūtu valsts un varasiestāžu ielaušanās publiskās sfēras ierobežojumu un rakstura noteikšanā un tādēļ nesavienojama ar sabiedrības brīvību un plurālismu?

 

Vai Komisija vajadzības gadījumā ir gatava uzsākt ES līguma 7. pantā paredzēto procedūru?

 

 

Iesniegts: 23.07.2009

Nosūtīts: 27.07.2009

Termiņš atbildei: 03.08.2009