Процедура : 2009/2632(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-0083/2009

Внесени текстове :

O-0083/2009 (B7-0206/2009)

Разисквания :

PV 16/09/2009 - 15
CRE 16/09/2009 - 15

Гласувания :

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
PDF 35kWORD 28k
28 август 2009 г.
O-0083/2009

ВЪПРОС С ИСКАНЕ ЗА УСТЕН ОТГОВОР, ПОСЛЕДВАН ОТ РАЗИСКВАНЕ O-0083/09

съгласно член 115 от Правилника за дейността на ЕП

от Michael Cashman, Claude Moraes и Emine Bozkurt, от името на групата S-D

към Съвета


  Относно: Закон на Литва за защита на непълнолетни лица от вредното въздействие на обществена информация

 Отговор по време на пленарно заседание 

На 11 юни 2009 г. Парламентът на Литва одобри изменения към закона за защита на непълнолетни лица от вредното въздействие на обществена информация. Законът гласи, че „обществената информация, която съдържа агитация за хомосексуални и бисексуални връзки“ (член 4, параграф 14) и „противоречи на семейните ценности“ (член 4, параграф 15), „има вредно въздействие върху развитието на непълнолетните лица“. Тези разпоредби приравняват информацията относно хомосексуалността с въпроси като описанието на физическо насилие, излагането на показ на жестоко осакатени човешки тела и информацията, която насърчава извършването на самоосакатяване или самоубийство. Законът води до забраната на всякаква информация относно хомосексуалността, в случай че непълнолетни лица могат да имат достъп до нея.

 

На 26 юни 2009 г. президентът на Литва наложи вето върху закона, тъй като той съдържа общи и неясни формулировки, и поиска от Парламента да го преразгледа, за да гарантира, че законът съответства на „конституционните принципи за правова държава, правна сигурност и правна яснота“ и „не е в противоречие с гаранциите за отворено общество и плуралистична демокрация“. На 14 юли 2009 г. Парламентът отхвърли ветото на президента. Неправителствени организации в областта на правата на човека и членове на Европейския парламент многократно призоваваха институциите на ЕС да се намесят и Парламентът на Литва да преразгледа проектозакона, а също така ще бъде подадена жалба до Конституционния съд. Наред с това, през есента ще бъдат разгледани изменения на наказателния и на административния кодекс, съобразно които действия на физически или юридически лица, „популяризиращи хомосексуалността“ на публични места, са наказуеми с общественополезен труд, глоба в размер до 1 500 евро или задържане под арест.

 

Съветът обсъждал ли е горепосочените въпроси с литовските органи? Не счита ли Съветът, че такъв закон и изменения са несъвместими с правата на човека и основните свободи, установени с международни и европейски конвенции, и по-специално със свободата на изразяване – в това число правото да се търси, получава и предоставя информация, както и че това е несъвместимо със законодателството и политиките на ЕС относно борбата срещу дискриминацията? Не счита ли Съветът, че такъв закон е в противоречие с Хартата на основните права на ЕС, с член 6 от Договора за ЕС и член 13 от Договора за ЕО, т.е. с основните ценности, върху които се основава ЕС? Ще изиска ли Съветът от Агенцията за основните права да направи оценка на закона и на измененията? Какво ще направи Съветът, за да гарантира, че Литва спазва задълженията си съобразно Договорите на ЕС, европейското и международното законодателство? Готов ли е Съветът да задейства, при необходимост, предвидената в член 7 от Договора за ЕС процедура?

 

 

Внесен: 28.08.2009

Предаден: 31.08.2009

Краен срок за отговор: 21.09.2009

 

Език, на който е внесен въпросът: EN 
Правна информация - Политика за поверителност