Postup : 2009/2632(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-0083/2009

Předložené texty :

O-0083/2009 (B7-0206/2009)

Rozpravy :

PV 16/09/2009 - 15
CRE 16/09/2009 - 15

Hlasování :

Přijaté texty :


Parlamentní otázky
PDF 30kWORD 26k
28. srpna 2009
O-0083/2009

OTÁZKA K ÚSTNÍMU ZODPOVĚZENÍ S ROZPRAVOU O-0083/09,

kterou podle článku 115 jednacího řádu

pokládají Michael Cashman, Claude Moraes a Emine Bozkurtza skupinu S-D

Radě


  Předmět: Litevský zákon na ochranu nezletilých osob před škodlivým vlivem zveřejňovaných informací

 Odpověď na plenárním zasedání 

Litevský parlament schválil dne 11. června 2009 novelu zákona na ochranu nezletilých osob před škodlivým vlivem zveřejňovaných informací. V zákoně se uvádí, že „zveřejněné informace, které propagují homosexuální a bisexuální vztahy, mají škodlivý vliv na vývoj nezletilých“ (článek 4.14) a „jsou v rozporu s rodinnými hodnotami“ (článek 4.15). Toto ustanovení klade informace o homosexualitě na stejnou úroveň jako zobrazování fyzického násilí a zohaveného lidského těla a informace, které nabádají k sebepoškozování a sebevraždě. Cílem tohoto zákona je zákaz veškerých informací o homosexualitě, k nimž by mohly mít přístup nezletilé osoby.

 

Litevský prezident dne 26. června 2009 zákon vetoval, protože formulace jeho ustanovení byly vágní a nejasné, a požádal parlament, aby znovu posoudil, zda je v souladu s „ústavními zásadami právního státu, právní jistoty a právní srozumitelnosti a není v rozporu se zárukami otevřené společnosti a pluralitní demokracie“. Dne 14. července 2009 parlament veto prezidenta zrušil. Nevládní organizace pro lidská práva a poslanci EP opakovaně vyzývali orgány EU, aby zasáhly, a litevský parlament (Sejmas), aby návrh zákona přezkoumal, a hodlají se rovněž odvolat k ústavnímu soudu. Kromě toho se na podzim budou projednávat novely trestního a správního zákona, které kriminalizují činy fyzických nebo právnických osob „propagujících homosexualitu“ na veřejných místech a trestají je buď uložením obecně prospěšných prací, nebo pokutou až do výše 1 500 EUR, nebo vězením.

 

Jednala Rada o výše uvedených otázkách s litevskými orgány?  Nedomnívá se Rada, že tento zákon a jeho novela jsou v rozporu s lidskými právy a základními svobodami, které jsou zakotveny v mezinárodních a evropských dohodách, zejména se svobodou projevu, která zahrnuje právo vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace, a že je to v rozporu s právem EU a evropskými politikami v oblasti boje proti diskriminaci? Nemyslí si Rada, že takový zákon je v rozporu s Listinou základních práv EU, článkem 6 Smlouvy o EU a článkem 13 Smlouvy o ES, tj. se základními hodnotami, na nichž EU spočívá? Požádá Rada Agenturu pro základní práva, aby tento zákon a jeho novelu posoudila? Jak Rada zajistí, aby Litva plnila své povinnosti vyplývající ze smluv EU a z evropského a mezinárodního práva? Je připravena uplatnit v případě potřeby postup uvedený v článku 7 Smlouvy o EU?

 

 

Předložení: 28.08.2009

Postoupení: 31.08.2009

Platné do: 21.09.2009

 

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN 
Právní upozornění - Ochrana soukromí