Διαδικασία : 2009/2632(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-0083/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-0083/2009 (B7-0206/2009)

Συζήτηση :

PV 16/09/2009 - 15
CRE 16/09/2009 - 15

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 36kWORD 27k
28 Αυγούστου 2009
O-0083/2009

ΠΡΟΦΟΡΙΚΉ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΖΉΤΗΣΗ O-0083/09

σύμφωνα με το άρθρο 115 του Κανονισμού

υποβολή: Michael Cashman, Claude Moraes και Emine Bozkurt, εξ ονόματος της Ομάδας S-D

προς το Συμβούλιο


  Θέμα: Λιθουανικός νόμος περί προστασίας των ανηλίκων από την επιβλαβή κρατική πληροφόρηση

 Απάντηση στην Ολομέλεια 

Στις 11 Ιουνίου 2009, το Λιθουανικό Κοινοβούλιο ενέκρινε τροπολογίες στο νόμο περί προστασίας των ανηλίκων από την επιβλαβή κρατική πληροφόρηση. Ο νόμος εκτιμά πως "η κρατική πληροφόρηση έχει επιβλαβείς συνέπειες στην ανάπτυξη των ανηλίκων γιατί αυτή  προωθεί τις ομοφυλοφιλικές και αμφιφυλοφιλικές σχέσεις (άρθρο 4, παρ. 14) και αψηφά τις οικογενειακές αξίες (άρθρο 4, παρ. 15)". Μια τέτοια διάταξη εξισώνει την πληροφόρηση για την ομοφυλοφιλία με θέματα όπως η απεικόνιση της σωματικής βίας, η εμφάνιση ενός φρικτά ακρωτηριασμένου ανθρώπινου σώματος και η πληροφόρηση που ενθαρρύνει τον αυτοακρωτηριασμό ή την αυτοκτονία. Ο νόμος οδηγεί στην απαγόρευση οποιασδήποτε πληροφορίας για την ομοφυλοφιλία αν είναι προσβάσιμη από ανήλικους.

 

Στις 26 Ιουνίου 2009, ο Πρόεδρος της Λιθουανίας άσκησε βέτο κατά του νόμου, επειδή η διατύπωσή του ήταν αόριστη και ασαφής, και ζήτησε από το Κοινοβούλιο να τον επανεξετάσει για να εξασφαλίσει ότι αυτός συμμορφούται προς τις  "συνταγματικές αρχές του κράτους δικαίου, ασφάλειας δικαίου και της νομικής ενάργειας" και πως "δεν αντιβαίνει προς τα εχέγγυα της ανοικτής κοινωνίας και της πλουραλιστικής δημοκρατίας". Το Κοινοβούλιο απέρριψε το βέτο του Προέδρου στις 14 Ιουλίου 2009. Διάφορες ΜΚΟ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ευρωβουλευτές έχουν επανειλημμένα καλέσει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να παρέμβουν και το λιθουανικό κοινοβούλιο (Σέιμας) να επανεξετάσει το νομοσχέδιο, ενώ θα υποβληθεί αίτηση αναιρέσεως στο Συνταγματικό Δικαστήριο. Επί πλέον, το φθινόπωρο θα εξετασθούν τροποποιήσεις του ποινικού και του διοικητικού κώδικα οι οποίες ποινικοποιούν πράξεις φυσικών ή νομικών προσώπων που "προωθούν την ομοφυλοφιλία" δημοσίως και τις τιμωρούν με καταναγκαστική κοινωφελή εργασία, με πρόστιμο έως 1.500 ευρώ ή με σύλληψη.

 

Έχει συζητήσει το Συμβούλιο τα προαναφερθέντα θέματα με τις λιθουανικές αρχές; Δεν νομίζει το Συμβούλιο πως ο νόμος και οι σχετικές τροποποιήσεις δεν συμβιβάζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις αρχές που κατοχυρώνονται σε διεθνείς και ευρωπαϊκές συμβάσεις και συγκεκριμένα με την ελευθερία έκφρασης η οποία περιλαμβάνει το δικαίωμα αναζήτησης, λήψης και μετάδοσης πληροφοριών, και πως δεν συμβιβάζονται επίσης προς τη νομοθεσία και τις πολιτικές της ΕΕ για την καταπολέμηση των διακρίσεων; Δεν νομίζει το Συμβούλιο πως ένας τέτοιος νόμος αντιβαίνει το Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, το άρθρο 6 της ΣΕΕ και το άρθρο 13 της ΣΕΚ, δηλαδή τις θεμελιώδεις αξίες στις οποίες βασίζεται η ΕΕ; Θα ζητήσει το Συμβούλιο ή από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ να προβεί σε αξιολόγηση του νόμου και των τροποποιήσεων; Τι θα πράξει το Συμβούλιο για να εξασφαλίσει πως η Λιθουανία θα σεβαστεί τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις συνθήκες της ΕΕ και το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο; Είναι έτοιμο να κινήσει τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 7 της ΣΕΕ, εάν κάτι τέτοιο κριθεί αναγκαίο;

 

 

Κατάθεση: 28.08.2009

Διαβίβαση: 31.08.2009

Λήξη προθεσμίας: 21.09.2009

 

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου