Procedūra : 2009/2632(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : O-0083/2009

Iesniegtie teksti :

O-0083/2009 (B7-0206/2009)

Debates :

PV 16/09/2009 - 15
CRE 16/09/2009 - 15

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :


Deputātu jautājumi
PDF 29kWORD 45k
2009. gada 28. augusts
O-0083/2009

MUTISKS JAUTĀJUMS AR DEBATĒM O-0083/09

saskaņā ar Reglamenta 115. pantu

Iesnieguši Michael Cashman, Claude Moraes un Emine Bozkurt, S-D grupas vārdā

Padomei


  Temats: Lietuvas likums par nepilngadīgo aizsardzību pret publiskas informācijas kaitīgo ietekmi

 Atbilde plenārsēdē 

Lietuvas Parlaments 2009. gada 11. jūnijā apstiprināja grozījumus Likumā par nepilngadīgo aizsardzību pret publiskas informācijas kaitīgo ietekmi. Ar šo likumu tiek apgalvots, ka „publiska informācija, ar kuru propagandē homoseksuālas un biseksuālas attiecības (4. panta 14. punkts) un ignorē tradicionālās vērtības attiecībā uz laulību un ģimeni (4. panta 15. punkts), kaitīgi ietekmē nepilngadīgo attīstību”. Ar šo noteikumu informācija par homoseksualitāti tiek pielīdzināta informācijai, ar kuru tiek atspoguļota fiziska vardarbība, demonstrēts nežēlīgi sakropļots cilvēka ķermenis, kā arī informācijai, kas mudina uz pašsakropļošanos vai pašnāvību. Likuma rezultātā tiek aizliegta jebkura informācija par homoseksualitāti, ja šai informācijai var piekļūt nepilngadīgie.

 

Lietuvas Valsts prezidents 2009. gada 26. jūnijā uzlicis veto šim likumam, jo tas esot formulēts nenoteikti un neskaidri, un lūdzis Parlamentam to vēlreiz pārskatīt, lai nodrošinātu atbilstību „likuma varas konstitucionālajam principam, tā juridisko noteiktību un juridisko skaidrību, kā arī lai tas nebūtu pretrunā ar atvērtas sabiedrības un plurālistiskas demokrātijas garantijām”. Parlaments 2009. gada 14. jūlijā atcēlis Valts prezidenta veto. Nevalstiskas organizācijas cilvēktiesību jomā un Eiropas Parlamenta deputāti atkārtoti aicinājuši ES iestādes iejaukties, bet Lietuvas parlamentu (Seimu) — pārskatīt likumprojektu, kamēr jāiesniedz arī pārsūdzība Konstitucionālajā tiesā. Turklāt rudenī tiks izskatīti grozījumi krimināllikumā un administratīvajā kodeksā, ar kuriem par fizisku un juridisku personu darbībām, kas „propagandē homoseksualitāti” publiskās vietās, tiek noteikts sods piespiedu darba veidā, naudas sods līdz 1 500 eiro apmērā vai sods aresta veidā.

 

Vai Padome ir apspriedusi iepriekšminētos jautājumus ar Lietuvas iestādēm? Vai Padome neuzskata, ka šāds likums un grozījumi ir nesavienojami ar cilvēktiesībām un pamatbrīvībām, kas ietvertas starptautiskajās un Eiropas konvencijās, un jo īpaši ir nesavienojami ar vārda brīvību, kas aptver tiesības meklēt, saņemt un izplatīt tālāk informāciju, un ka tie ir nesavienojami ar ES tiesību aktiem un diskriminācijas novēršanas politiku? Vai Padome neuzskata, ka šāds tiesību akts ir pretrunā ar ES Pamattiesību hartu, ES līguma 6. pantu un EK līguma 13. pantu, t.i., — pamatvērtībām, uz kurām balstās ES? Vai Padome prasīs, lai Pamattiesību aģentūra novērtē šo likumu un grozījumus? Ko Padome ir paredzējusi darīt, lai nodrošinātu, ka Lietuva pilda savas saistības saskaņā ar ES līgumiem, kā arī Eiropas un starptautisko tiesību aktiem? Vai tā vajadzības gadījumā ir gatava uzsākt ES līguma 7. pantā paredzēto procedūru?

 

 

Iesniegts: 28.08.2009

Nosūtīts: 31.08.2009

Termiņš atbildei: 21.09.2009

 

Jautājuma oriģinālvaloda: EN 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika