Parlamento klausimas - O-0084/2009Parlamento klausimas
O-0084/2009

Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymas

KLAUSIMAS ŽODŽIU SU DEBATAIS O-0084/09
pagal 115 Darbo tvarkos taisyklių straipsnį
pateikė Michael Cashman, Claude Moraes ir Emine Bozkurt S-D vardu
Komisijai

Procedūra : 2009/2632(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
O-0084/2009
Pateikti tekstai :
O-0084/2009 (B7-0207/2009)
Balsavimas :
Priimti tekstai :

2009 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Parlamentas patvirtino nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo pakeitimus. Įstatyme tvirtinama, kad „neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi“ daro „viešoji informacija, kuria propaguojami homoseksualūs, biseksualūs ... santykiai“ (4 str. 14 punktas) ir „paniekinamos šeimos vertybės“ (4 str. 15 punktas). Šia nuostata informacija apie homoseksualumą sulyginama su tokiais reiškiniais kaip fizinio smurto vaizdavimas, žiauriai sudarkyto žmogaus kūno vaizdavimas ir informacija, skatinanti savęs žalojimą ar savižudybę. Pagal įstatymą siekiama užkirsti kelią bet kokiai informacijai apie homoseksualumą, jei prie jos gali prieiti nepilnamečiai.

 

Lietuvos Respublikos Prezidentas vetavo įstatymą 2009 m. birželio 26 d., nes jis buvo rengiamas remiantis neapibrėžtomis ir neaiškiomis sąlygomis, ir paprašė parlamento dar kartą persvarstyti įstatymą, siekant užtikrinti, kad jis atitiktų „teisinės valstybės konstitucinius principus, teisinį tikrumą ir teisinį aiškumą bei neprieštarautų atviros visuomenės ir pliuralistinės demokratijos garantijoms“. Parlamentas atmetė Prezidento veto 2009 m. liepos 14 d. Žmogaus teisių NVO atstovai ir EP nariai ne kartą ragino ES institucijas įsikišti ir kvietė Seimą peržiūrėti įstatymo projektą, kol apeliacija bus pateikta Konstituciniam Teismui. Be to, rudenį bus svarstomi baudžiamojo ir administracinio kodekso pakeitimai, pagal kuriuos nusikaltimais bus laikomi fizinių ar juridinių asmenų, kurie propagavo homoseksualumą viešose vietose, veiksmai. Tokie asmenys bus baudžiami viešaisiais darbais, didesne nei 1 500 eurų bauda ar suėmimu.

 

Ar Komisija minėtais klausimais diskutavo su Lietuvos valdžios institucijomis? Ar Komisija nemano, kad toks įstatymas ir tokie pakeitimai prieštarauja žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms, įtvirtintomis tarptautinėse ir Europos konvencijose, ypač saviraiškos laisvei, kuri apima teisę ieškoti, gauti ir skleisti informaciją, ir kad tai nesuderinama su ES kovos su diskriminacija teise ir politika? Ar Komisija nemano, kad toks įstatymas prieštarauja ES pagrindinių teisių chartijai, ES sutarties 6 straipsniui ir EB sutarties 13 straipsniui, tai yra pagrindinėms vertybėms, kuriomis remiasi ES? Ar Komisija prašys Pagrindinių teisių agentūros įvertinti įstatymą ir jo pakeitimus? Ką darys Komisija, norėdama užtikrinti, kad Lietuva laikytųsi įsipareigojimų pagal ES sutartis, Europos ir tarptautinę teisę? Ar Komisija pasiruošusi, jei reikia, pradėti procedūrą, numatytą ES sutarties 7 straipsnyje?

 

 

Pateikta: 28.08.2009

Perduota: 01.09.2009

Atsakyti iki: 08.09.2009