Procedura : 2009/2718(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-0093/2009

Teksty złożone :

O-0093/2009 (B7-0213/2009)

Debaty :

PV 20/10/2009 - 13
CRE 20/10/2009 - 13

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Interpelacje
PDF 30kWORD 45k
30 września 2009
O-0093/2009

PYTANIE USTNE WYMAGAJĄCE DEBATY O-0093/09

zgodnie z art. 115 Regulaminu

skierowane przez: Gabriele Albertini oraz Heidi Hautala w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych, Eva Joly w imieniu Komisji Rozwoju

do Rady


  Przedmiot: Budowanie demokracji w stosunkach zewnętrznych

 Odpowiedź na posiedzeniu plenarnym 

Dnia 19 maja 2009 r. Rada ds. Stosunków Zewnętrznych uznała, że wspieranie demokratycznego sprawowania rządów w państwach partnerskich wiąże się z ogólniejszymi kwestiami z zakresu demokracji i praw człowieka, oraz stwierdziła, że w celu zwiększenia skuteczności wsparcia UE może wymagać bardziej spójnego podejścia ze strony UE.

 

Jak już podkreśliła prezydencja Rady, dotychczasowe wysiłki na rzecz koordynacji licznych europejskich instrumentów wspierających demokrację oraz starania na rzecz koordynacji działań na forach międzynarodowych lub w ramach funduszy mających na celu promowanie demokracji są niewystarczające.

 

  1. Jakie szczegółowe działania proponuje prezydencja w celu zwiększenia koordynacji instrumentów UE w zakresie polityki zagranicznej, polityki w dziedzinie praw człowieka i polityki rozwoju, mając na uwadze, że prawa człowieka i demokracja są ze sobą powiązane? Jakie działania przewiduje się w celu zapewnienia spójnej polityki powyborczej, zważywszy na to, że wspieranie rozwoju jest zgodne z zasadami demokracji i wartościami związanymi z demokratycznym sprawowaniem rządów? Czy mogłoby to mieć bezpośredni wpływ na planowanie pomocy rozwojowej UE?

 

  1. Jaka rola w tym procesie budowania demokracji i propagowania praw człowieka przypadnie parlamentom, w tym Parlamentowi Europejskiemu? Czy pociągnie to za sobą wspieranie instytucji demokratycznych, a zwłaszcza parlamentów, poprzez włączanie ich w przygotowywanie i wdrażanie przeznaczonych dla danego kraju instrumentów, takich jak porozumienia między UE i danym krajem oraz krajowe dokumenty strategiczne?

 

  1. Czy prezydencja przyznaje, że konieczne jest dokonanie szczegółowej i kompleksowej analizy wsparcia demokracji i propagowania praw człowieka? Czy prezydencja ustali dokładnie, jakie konsultacje odbyły się z poszczególnymi partnerami (tj. instytucjami i podmiotami regionalnymi) i jakie wnioski może z nich wyciągnąć? Czy Rada może zagwarantować, że przyjmie wnioski dotyczące tej inicjatywy dopiero wtedy, gdy przeprowadzone zostaną wyczerpujące konsultacje z partnerami?

 

 

Przedłożone: 30.09.2009

Przekazane: 01.10.2009

Termin na udzielenie odpowiedzi: 22.10.2009

 

Oryginalny język pytania: EN
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności