Întrebare parlamentară - O-0093/2009Întrebare parlamentară
O-0093/2009

Construirea democrației în relațiile externe

ÎNTREBARE ORALĂ URMATĂ DE O DEZBATERE O-0093/09
în conformitate cu articolul 115 din Regulamentul de procedură
de Gabriele Albertini şi Heidi Hautala, în numele Comisia pentru afaceri externe, Eva Joly, în numele Comisia pentru dezvoltare
Consiliul

Procedură : 2009/2718(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
O-0093/2009
Texte depuse :
O-0093/2009 (B7-0213/2009)
Voturi :
Texte adoptate :

La 19 mai 2009, Consiliul Relații Externe a recunoscut faptul că sprijinul pentru guvernarea democratică în țările partenere implică chestiuni mai ample legate de democrație și drepturile omului și a luat act de faptul că ar putea fi necesară o abordare mai coerentă la nivelul UE pentru a spori eficacitatea sprijinului UE.

 

După cum s-a subliniat deja de către Președinție, până în acest moment s-au depus eforturi insuficiente pentru a coordona numeroasele instrumente europene de sprijinire a democrației și pentru a coordona măsurile în cadrul forurilor internaționale sau fondurilor care se ocupă cu promovarea democrației.

 

  1. Ce măsuri specifice propune Președinția pentru a îmbunătăți coordonarea instrumentelor UE din domeniul politicii externe, a drepturilor omului și a dezvoltării, recunoscând faptul că democrația și drepturile omului sunt interdependente? Ce măsuri sunt prevăzute pentru asigurarea unei politici post-electorale coerente, în cadrul căreia sprijinul pentru dezvoltare să fie în concordanță cu principiile democratice și valorile guvernării democratice? Acest fapt ar putea avea consecințe directe asupra programării ajutorului pentru dezvoltare acordat de UE?

 

  1. Ce rol se va acorda parlamentelor, inclusiv Parlamentului European, în acest proces de construire a democrației și de promovare a drepturilor omului? Acesta va presupune sprijinirea instituțiilor democratice, în special a parlamentelor, prin implicarea lor în pregătirea și aplicarea instrumentelor specifice naționale, precum acordurile dintre UE și țările în cauză și documentele de strategie națională?

 

  1. Este de acord Președinția cu faptul că trebuie întreprinsă o analiză detaliată și cuprinzătoare a procesului de sprijinire a democrației și de promovare a drepturilor omului? Poate Președinția să indice cu exactitate ce consultări au avut loc cu toți partenerii (i.e instituțiile și actorii regionali) și la ce concluzii a ajuns în urma acestora? Poate Consiliul să garanteze că va adopta concluzii cu privire la această inițiativă doar după ce a avut loc o consultare suficientă a partenerilor?

 

 

Depunere: 30.09.2009

Trimisă: 01.10.2009

Termen pentru răspuns: 22.10.2009