Parlamentarno vprašanje - O-0093/2009Parlamentarno vprašanje
O-0093/2009

Gradnja demokracije v zunanjih odnosih

VPRAŠANJE ZA USTNI ODGOVOR Z RAZPRAVO O-0093/09
v skladu s členom 115 Poslovnika
predložila Gabriele Albertini in Heidi Hautala, v imenu Odbora za zunanje zadeve, Eva Joly, v imenu Odbora za razvoj
za Svet

Postopek : 2009/2718(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
O-0093/2009
Predložena besedila :
O-0093/2009 (B7-0213/2009)
Glasovanja :
Sprejeta besedila :

19. maja 2009 je Svet za zunanje odnose priznal, da podpora demokratičnemu upravljanju v partnerskih državah vključuje širša vprašanja demokracije in človekovih pravic, ter ugotovil, da je mogoče pozvati k skladnejšemu pristopu EU, da se poveča učinkovitost njene podpore.

 

Kot je predsedstvo že poudarilo, doslej ni bilo dovolj prizadevanj, da bi uskladili številne evropske instrumente za podporo demokraciji in ukrepe v mednarodnih forumih ali skladih, ki se ukvarjajo s spodbujanjem demokracije.

 

  1. Katere specifične ukrepe predlaga predsedstvo, da bi se izboljšalo usklajevanje instrumentov zunanje politike, politike človekovih pravic in razvojne politike EU, ob upoštevanju, da so demokracija in človekove pravice medsebojno povezane? Kateri ukrepi so predvideni za zagotavljanje dosledne povolilne politike, kjer bi bila podpora razvoju skladna z demokratičnimi načeli in vrednotami demokratičnega upravljanja? Ali bi lahko to imelo neposredne posledice za načrtovanje razvojne pomoči EU?

 

  1. Kakšna vloga bo namenjena parlamentom – tudi Evropskemu parlamentu – v tem procesu gradnje demokracije in spodbujanja človekovih pravic? Ali bo posledica tega podpiranje demokratičnih institucij, zlasti parlamentov, z njihovim vključevanjem v pripravo in izvajanje državam prilagojenih instrumentov, kot so sporazumi med EU in zadevnimi državami ter strateški dokumenti držav?

 

  1. Ali predsedstvo soglaša, da se je treba lotiti podrobne in celovite analize podpore demokraciji in spodbujanja človekovih pravic? Ali bo predsedstvo podrobno predstavilo, kakšna posvetovanja so bila opravljena z vsemi partnerji (t. j. institucijami in regionalnimi akterji) in kakšne sklepe lahko potegne iz tega? Ali Svet lahko zagotovi, da bo sklepe o tej pobudi sprejel šele, ko bo opravljenih dovolj posvetovanj s partnerji?

 

 

Vloženo: 30.09.2009

Posredovano: 01.10.2009

Rok za odgovor: 22.10.2009