Parlamentarno vprašanje - O-0096/2009Parlamentarno vprašanje
O-0096/2009

Mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami

VPRAŠANJE ZA USTNI ODGOVOR Z RAZPRAVO O-0096/09
v skladu s členom 115 Poslovnika
predložila Eva-Britt Svensson, v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov
za Svet

Postopek : 2009/2681(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
O-0096/2009
Predložena besedila :
O-0096/2009 (B7-0220/2009)
Glasovanja :
Sprejeta besedila :

Ob desetletnici resolucije Združenih narodov, s katero so ustvarili mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami, je treba okrepiti in nadgraditi delovanje EU na tem področju. Nasilje nad ženskami je v vsej Evropi razširjen strukturni problem. Življenje žensk in njihovo udejstvovanje v družbenem, političnem in ekonomskem življenju omejujejo različne oblike nasilja nad njimi. Nasilje nad ženskami ni le težava javnega zdravja, pač pa tudi vprašanje neenakosti med ženskami in moškimi, na tem področju pa EU lahko ukrepa. Za zdaj je omejeno financiranje za pobude proti nasilju nad ženskami zagotovljeno v programu Daphne, vendar ta instrument še zdaleč ne zadostuje. V času, ko EU povečuje svoje sodelovanje na področju svobode, varnosti in pravice z decembrskim sprejetjem tako imenovanega stockholmskega programa, v katerem sta poudarjena zaščita državljanov in dostop do sodišč ter ki promovira državljanske pravice, bi moralo biti okrepljeno spopadanje z nasiljem nad ženskami sestavni del tovrstne strategije.

 

1. Kakšna je torej strategija Sveta, da bi se razmere izboljšale?

 

2. Ali namerava Svet sprejeti obsežnejšo politiko EU za boj proti nasilju nad ženskami na podlagi veljavnih določb Pogodbe (obveznost delovanja za enakost med moškimi in ženskami ter javno zdravje)?

 

3. Ali namerava Svet pripraviti evropski načrt politike za boj proti nasilju nad ženskami, ki bi temeljil na skupnih smernicah?

 

4. Kateri ukrepi so načrtovani, da bi države članice spodbudili k oblikovanju nacionalnih akcijskih načrtov za boj proti nasilju nad ženskami in jih pri tem podprli?

 

 

Vloženo: 01.10.2009

Posredovano: 02.10.2009

Rok za odgovor: 23.10.2009