Parlamentarno vprašanje - O-0097/2009Parlamentarno vprašanje
O-0097/2009

Mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami

VPRAŠANJE ZA USTNI ODGOVOR Z RAZPRAVO O-0097/09
v skladu s členom 115 Poslovnika
predložila Eva-Britt Svensson, v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov
za Komisijo

Postopek : 2009/2681(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
O-0097/2009
Predložena besedila :
O-0097/2009 (B7-0221/2009)
Glasovanja :
Sprejeta besedila :

Ob desetletnici resolucije Združenih narodov, s katero so ustvarili mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami, je treba okrepiti in nadgraditi delovanje EU na tem področju. Nasilje nad ženskami je v vsej Evropi razširjen strukturni problem. Življenje žensk in njihovo udejstvovanje v družbenem, političnem in ekonomskem življenju omejujejo različne oblike nasilja nad njimi. Nasilje nad ženskami ni le težava javnega zdravja, pač pa tudi vprašanje neenakosti med ženskami in moškimi, na tem področju pa EU lahko ukrepa. Za zdaj je omejeno financiranje za pobude proti nasilju nad ženskami zagotovljeno v programu Daphne, vendar ta instrument še zdaleč ne zadostuje. V času, ko EU povečuje svoje sodelovanje na področju svobode, varnosti in pravice z decembrskim sprejetjem tako imenovanega stockholmskega programa, v katerem sta poudarjena zaščita državljanov in dostop do sodišč ter ki promovira državljanske pravice, bi moralo biti okrepljeno spopadanje z nasiljem nad ženskami sestavni del tovrstne strategije.

 

1. Kateri ukrepi so načrtovani, da bi države članice spodbudili k oblikovanju nacionalnih akcijskih načrtov za boj proti nasilju nad ženskami in jih pri tem podprli?

 

2. Ali namerava Komisija vložiti predlog smernic za Svet, da bi dosegli bolj usklajen evropski načrt politike za boj proti nasilju nad ženskami?

 

3. Kaj Komisija meni o organizaciji posebne konference na visoki ravni, na kateri bi sodelovali predstavniki političnih organov, civilne družbe, socialnih in institucionalnih organizacij, da bi prispevali k razvojnemu procesu za bolj usklajene politike proti nasilju nad ženskami?

 

4. Kdaj namerava Komisija pripraviti evropsko leto proti nasilju nad ženskami, k čemur Parlament nenehno poziva že od leta 1997?

 

 

Vloženo: 01.10.2009

Posredovano: 05.10.2009

Rok za odgovor: 12.10.2009