Parlamentní otázka - O-0143/2009Parlamentní otázka
O-0143/2009

Společné lety určené k repatriaci nelegálních migrantů

18.11.2009

OTÁZKA K ÚSTNÍMU ZODPOVĚZENÍ S ROZPRAVOU O-0143/09,
kterou podle článku 115 jednacího řádu
pokládají Hélène Flautre, Jean Lambert a Raül Romeva i Ruedaza skupinu Verts/ALE
Komisi

Během posledních týdnů zahájilo několik členských států nucené společné navracení Afghánců do Afghánistánu, kde je v důsledku válečných bojů v některých oblastech ohrožena fyzická bezpečnost osob. Vzhledem k tomu, že Afgánci představují celosvětově největší skupinu uprchlíků (více než 2,7 milionů lidí a 500 000 přesídlených osob) a že situace v zemi je všeobecně nepřehledná, lze Afghánistán považovat za bezpečnou třetí zemi?

 

Domnívá-li se Komise, že Afghánistán není možné považovat za bezpečnou třetí zemi, představují společné lety porušení článku 33 Ženevské úmluvy, pokud jde o zásadu nenavracení?

 

Považuje Komise uvedené společné lety za kolektivní vyhoštění?

 

Může Komise zaručit, že před každým navrácením těchto osob bude podrobně prozkoumáno, zda příslušná osoba nepodala žádost o mezinárodní ochranu, a pokud ji podala, že byly při hodnocení tohoto postupu dodrženy veškeré předpisy a že v případě návratu do Afghánistánu nebude ohrožena její bezpečnost? Je Komise schopna zpětně ověřit, zda je tomu skutečně tak i v případech nuceného navracení?

 

Domnívá se Komise, že by státní příslušníci Afghánistánu mohli získat další ochranu podle článku 15c „kvalifikační“ směrnice 2004/83/ES[1] ze dne 29. dubna 2004, kde se hovoří o „vážném a individuálním ohrožení života nebo nedotknutelnosti civilisty v důsledku svévolného násilí během mezinárodního nebo vnitrostátního ozbrojeného konfliktu“?

 

Považuje Komise za legitimní vrátit osobu pobývající nelegálně na území EU pouze z důvodu, že nepodala žádost o mezinárodní ochranu, přestože jsme si plně vědomi toho, že s ohledem na nařízení Dublin II se řada uprchlíků obává při vstupu na území EU v daném členském státě žádost o azyl podat ?

 

 

Předložení: 18.11.2009

Postoupení: 20.11.2009

Platné do: 27.11.2009