Proċedura : 2009/2782(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : O-0148/2009

Testi mressqa :

O-0148/2009 (B7-0341/2009)

Dibattiti :

PV 19/01/2010 - 10
CRE 19/01/2010 - 10

Votazzjonijiet :

Testi adottati :


Mistoqsijiet parlamentari
PDF 31kWORD 44k
3 ta' Diċembru 2009
O-0148/2009

MISTOQSIJA ORALI B' DIBATTITU O-0148/09

skond ir-Regola 115 tar-Regoli ta’ Proċedura

minn Anna Hedh f’isem il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern, Edit Bauer f’isem il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

lill-Kunsill


  Suġġett: Il-kummerċ fil-bnedmin

 Tweġiba fil-plenarja 

Il-kummerċ fil-bnedmin huwa forma moderna ta' skjavitù u jħalli profitti kbar għall-kriminalità organizzata. Il-valutazzjoni tal-Europol għall-2009 hi li t-kummerċ tan-nisa għall-isfruttament sesswali ma naqasx u t-kummerċ għal-lavuri furzati qed jiżdied. Wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona, se titressaq proposta ġdida ħalli tieħu post il-proposta tal-Kummissjoni għal Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill dwar il-Prevenzjoni u l-ġlieda kontra t-kummerċ fil-bnedmin u l-protezzjoni tal-vittmi.

 

1. Il-Kunsill jaqbel li l-approċċ tal-azzjoni tal-UE f'dan il-qasam għandu jkun iċċentrat fuq il-jeddijiet tal-bniedem, ħolistiku u li jqis ir-relazzjonijiet esterni, il-politiki ta’ ritorn u reintegrazzjoni, affarijiet soċjali, inklużjoni soċjali, migrazzjoni u ażil u li l-elementi fundamentali li ġejjin għandhom jittieħdu bħala bażi?

 

a. il-livell ta' penali u sanzjonijiet għal dawk li jagħmlu profitt mill-kummerċ fil-bnedmin, inklużi persuni ġuridiċi, għandu jirrifletti s-serjetà tar-reat u jkollu effett disważiv;

 

b. kull azzjoni ulterjuri għandha tiffoka fuq il-protezzjoni tal-vittmi, billi tqis kif jixraq il-qagħda tal-minorenni, billi, fost l-oħrajn, tiġi żgurata assistenza inkondizzjonata għall-vittmi u li l-kunsens tal-vittma għall-isfruttament jitqies dejjem irrelevanti;

 

c. biex tiġi skoraġġita d-domanda, kull azzjoni ulterjuri għandha tiffoka wkoll fuq l-utenti tas-servizzi tal-bnedmin ikkummerċjati;

 

d. kull provvediment dwar ġurisdizzjoni għandu jkun ikkoordinat bl-abbozz tad-Deċiżjoni Qafas dwar il-prevenzjoni u s-soluzzjoni ta' konflitti dwar l-eżerċizzju ta' ġurisdizzjoni fi proċedimenti kriminali;

 

2. Il-Kunsill qiegħed jimmira biex itejjeb il-koordinament tal-informazzjoni billi jitlob lill-Eurojust, l-Europol u l-Frontex, b'konsultazzjoni mal-FRA, l-Istitut għas-Sessi u l-NGOs, jippubblikaw kull sena rapport konġunt dwar il-kummerċ fil-bnedmin u jappoġġjaw l-iżvilupp ta' mudell komuni għall-Istati Membri u għal pajjiżi terzi għall-ġbir ta' data marbuta mal-kummerċ fil-bnedmin?

 

3. X’azzjoni konkreta qiegħed jipprevedi l-Kunsill ħalli jsaħħaħ il-prevenzjoni kontra l-kummerċ fil-bnedmin?

 

 

Imressqa: 03.12.2009

Mibgħuta: 04.12.2009

Skadenza: 25.12.2009

Lingwa oriġinali tal-mistoqsija: EN 
Avviż legali - Politika tal-privatezza