Parlamenti kérdés - O-0149/2009Parlamenti kérdés
O-0149/2009

Emberkereskedelem

SZÓBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉS VITÁVAL O-0149/09
Az Eljárási Szabályzat 115. cikke alapján
előterjesztette: Anna Hedh a(z) Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság nevében, Edit Bauer a(z) Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében
a Bizottsághoz

Eljárás : 2009/2782(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
O-0149/2009
Előterjesztett szövegek :
O-0149/2009 (B7-0342/2009)
Szavazatok :
Elfogadott szövegek :

Az emberkereskedelem a rabszolgaság modern formája, valamint rendkívüli hasznot jelentő üzlet a szervezett bűnözés számára. Az Europol 2009-es értékelése alapján a nők szexuális kizsákmányolását célzó emberkereskedelem nem csökkent, a munkára való kényszerítés miatti emberkereskedelem pedig növekedett. A Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően az emberkereskedelem megelőzéséről, valamint az ellene folyó küzdelemről és az áldozatok védelméről szóló tanácsi kerethatározatra irányuló bizottsági javaslatot hatályon kívül helyező új javaslat kerül előterjesztésre.

 

1. Egyetért-e a Bizottság azzal, hogy az uniós fellépés megközelítésének e téren holisztikusnak kellene lennie, az emberi jogokra kellene összpontosítania és a figyelmet a külkapcsolatokra, a visszatérési és visszailleszkedési politikákra, a szociális ügyekre, a társadalmi integrációra, a migrációra és a menekültügyre kellene fordítania, valamint hogy az alábbi kulcselemeket kellene alapul vennie?

 

a. azokra vonatkozóan, akik hasznot húznak az emberkereskedelemből, ideértve a jogi személyeket, a büntetések és a szankciók szintjének tükröznie kellene a bűncselekmény súlyosságát és visszatartó erővel kellene rendelkeznie;

 

b. a további fellépésnek az áldozatvédelemre kell összpontosítania, a kiskorúak helyzetének kellő figyelembevétele mellett, biztosítva többek között azt, hogy az áldozatok segítése ne kötődjön feltételekhez, és hogy az áldozat saját kizsákmányolásához való hozzájárulásának ne legyen jelentősége;

 

c. a kereslet visszaszorítása érdekében a további fellépés irányulhatna az emberkereskedelem áldozatai által nyújtott szolgáltatások igénybevevőire;

 

d. valamennyi joghatósági szabályt össze kellene hangolni a büntetőeljárásokban előforduló joghatósági összeütközések megelőzéséről és rendezéséről szóló kerethatározat-tervezettel;

 

2. Célja-e a Bizottságnak, hogy javítsa az információk összehangolását azzal, hogy felkéri az Eurojustot, az Europolt és a Frontexet, hogy az Alapjogi Ügynökséggel, a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetével és a nem kormányzati szervezetekkel konzultálva adjanak ki évente közös jelentést az emberkereskedelemről és azzal, hogy támogatja egy közös minta kidolgozását a tagállamok és harmadik országok számára az emberkereskedelemre vonatkozó adatok összegyűjtése céljából?

 

3. Milyen konkrét intézkedéseket szándékozik hozni a Bizottság annak érdekében, hogy erősítse az emberkereskedelem megelőzését?

 

 

Előterjesztve: 03.12.2009

Továbbítva: 07.12.2009

A válaszadás határideje: 14.12.2009