Întrebare parlamentară - O-0149/2009Întrebare parlamentară
O-0149/2009

Traficul de persoane

ÎNTREBARE ORALĂ URMATĂ DE O DEZBATERE O-0149/09
în conformitate cu articolul 115 din Regulamentul de procedură
de Anna Hedh, în numele Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne, Edit Bauer, în numele Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea de gen
Comisiei

Procedură : 2009/2782(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
O-0149/2009
Texte depuse :
O-0149/2009 (B7-0342/2009)
Voturi :
Texte adoptate :

Traficul de persoane este o formă modernă de sclavie și o afacere extrem de profitabilă pentru crima organizată. Evaluarea Europol pentru anul 2009 arată că traficul de femei în scopul exploatării sexuale nu a scăzut, iar traficul de persoane în scopul muncii forțate este în creștere. Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, va fi prezentată o nouă propunere, care va înlocui propunerea Comisiei de decizie-cadru a Consiliului privind prevenirea și combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor.

 

1. Este de acord Comisia că acțiunea UE în acest domeniu ar trebui să adopte o abordare globală și focalizată pe drepturile omului, să ia în considerare relațiile externe, politicile de returnare și reintegrare, afacerile sociale, incluziunea socială, migrația și azilul și să se bazeze pe următoarele elemente-cheie:

 

a. nivelul pedepselor și sancțiunilor aplicate celor care realizează profituri de pe urma traficului de persoane, inclusiv persoanelor juridice, ar trebui să reflecte gravitatea infracțiunii și să aibă un efect disuasiv;

 

b. acțiunile viitoare ar trebui să se concentreze asupra protecției victimelor, luând în considerare în mod corespunzător situația minorilor, asigurându-se, inter alia, că asistența pentru victime este necondiționată și că acordul victimei de a fi exploatată este, indiferent de situație, irelevant;

 

c. pentru a descuraja cererea, acțiunile viitoare ar putea să se concentreze și asupra utilizatorilor serviciilor oferite de victimele traficului de persoane;

 

d. orice dispoziție privind competența jurisdicțională ar trebui coordonată cu proiectul de decizie-cadru privind prevenirea și soluționarea conflictelor referitoare la exercitarea competențelor în cadrul procedurilor penale;

 

2. Intenționează Comisia să îmbunătățească coordonarea informațiilor solicitând Eurojust, Europol și Frontex să publice, în consultare cu Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA), Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați și ONG-urile, un raport anual comun cu privire la traficul de persoane și sprijinind elaborarea unui model comun destinat statelor membre și țărilor terțe pentru colectarea informațiilor cu privire la traficul de persoane?

 

3. Ce măsuri concrete preconizează Comisia pentru a consolida acțiunile de prevenire a traficului de persoane?

 

 

Depunere: 03.12.2009

Trimisă: 07.12.2009

Termen pentru răspuns: 14.12.2009