Parlamentarno vprašanje - O-0149/2009Parlamentarno vprašanje
O-0149/2009

Trgovina z ljudmi

VPRAŠANJE ZA USTNI ODGOVOR Z RAZPRAVO O-0149/09
v skladu s členom 115 Poslovnika
predložil Anna Hedh, v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve, Edit Bauer, v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov
za Komisijo

Postopek : 2009/2782(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
O-0149/2009
Predložena besedila :
O-0149/2009 (B7-0342/2009)
Glasovanja :
Sprejeta besedila :

Trgovina z ljudmi je moderna oblika suženjstva, za organiziran kriminal pa izjemno dobičkonosen posel. Po ocenah Europola za leto 2009 se trgovina z ženskami za spolno izkoriščanje ni zmanjšala, povečuje pa se trgovina zaradi prisilnega dela. Z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe bo predstavljen nov predlog, ki bo nadomestil predlog Komisije za okvirni sklep Sveta o preprečevanju trgovine z ljudmi in boju proti njej ter o varstvu žrtev.

 

1. Ali se Komisija strinja, da bi moral biti pristop EU na tem področju osredotočen na človekove pravice in celovit, da je treba pozornost nameniti zunanjim odnosom, politiki vračanja in ponovnega vključevanja, socialnim zadevam, socialnemu vključevanju, preseljevanju in azilu ter da bi moral pristop temeljiti na naslednjih prvinah:

 

a. višina kazni in sankcij za tiste, ki imajo dobiček od trgovine z ljudmi, vključno s pravnimi osebami, bi morala odražati resnost kaznivega dejanja in imeti preprečevalen učinek;

 

b. dodatni ukrepi bi morali biti osredotočeni na varstvo žrtev, pri čemer bi bilo treba ustrezno upoštevati položaj mladoletnih žrtev, tudi tako, da pomoč žrtvam ni pogojena in da ni nikoli pomembno, ali žrtev privoli v izkoriščanje;

 

c. za zmanjševanje povpraševanja bi bili dodatni ukrepi lahko osredotočeni tudi na uporabnike storitev ljudi, s katerimi se trguje;

 

d. vsakršne določbe o pristojnosti bi morale biti usklajene z osnutkom okvirnega sklepa o preprečevanju in reševanju sporov o pristojnosti v kazenskih postopkih.

 

2. Ali namerava Komisija izboljšati usklajevanje podatkov tako, da bi zaprosila Eurojust, Europol in agencijo Frontex, naj v posvetovanju z Agencijo za temeljne pravice, Inštitutom za enakost spolov in nevladnimi organizacijami vsako leto objavijo skupno poročilo o trgovini z ljudmi, ter tako, da bi podprla oblikovanje enotnega obrazca za države članice in tretje države za zbiranje podatkov o trgovini z ljudmi?

 

3. Katere konkretne ukrepe predvideva Komisija za učinkovitejše preprečevanje trgovine z ljudmi?

 

 

Vloženo: 03.12.2009

Posredovano: 07.12.2009

Rok za odgovor: 14.12.2009