Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-0155/2009

Ingediende teksten :

O-0155/2009 (B7-0343/2009)

Debatten :

PV 19/01/2010 - 9
CRE 19/01/2010 - 9

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Parlementaire vragen
PDF 26kWORD 22k
4 december 2009
O-0155/2009

MONDELINGE VRAAG MET DEBAT O-0155/09

ingediend overeenkomstig artikel 115 van het Reglement

van Baroness Sarah Ludford, Elena Oana Antonescu, Carmen Romero López, Heidi Hautala en Rui Tavares, namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

aan de Raad


  Betreft: Procesrechten in strafzaken

 Antwoord plenaire 

Het Europees Parlement dringt al lang aan op een wettelijk instrument betreffende procesrechten in strafzaken. De Commissie heeft in 2004 een voorstel voor een desbetreffend kaderbesluit gepresenteerd, maar de lidstaten hebben hierover geen overeenstemming weten te bereiken. De onderhandelingen over het voorstel van 2009 voor een kaderbesluit betreffende het recht op vertolking en vertaling, alsmede over de begeleidende aanbeveling, waren weliswaar positief, maar ze zijn ondertussen opgeschort vanwege het nieuwe institutionele kader dat met het Verdrag van Lissabon is geïntroduceerd, hoewel de resolutie over een routekaart voor het versterken van de procesrechten van verdachten of in staat van beschuldiging gestelde personen in strafzaken wel is aangenomen.

 

Het Zweeds voorzitterschap had toegezegd te zullen ijveren voor vooruitgang op dit gebied. Is de Raad het met het Europees Parlement eens dat het werk ten aanzien van dit dossier een prioriteit is en als zodanig met spoed moet worden voortgezet? Welke initiatieven gaat de Raad ontplooien of aanmoedigen ten aanzien van procesrechten, met welk toepassingsgebied en met welk tijdschema?

 

 

Ingediend: 04.12.2009

Doorgezonden: 07.12.2009

Uiterste datum beantwoording: 28.12.2009

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN 
Juridische mededeling - Privacybeleid