Menetlus : 2010/2502(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-0169/2009

Esitatud tekstid :

O-0169/2009 (B7-0009/2010)

Arutelud :

PV 10/03/2010 - 6
CRE 10/03/2010 - 6

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Parlamendi esitatud küsimused
PDF 24kWORD 23k
21. detsember 2009
O-0169/2009

SUULINE KÜSIMUS ARUTELUGA O-0169/09

vastavalt kodukorra artiklile 115

esitaja: Gabriele Albertini ja Arnaud Danjean Väliskomisjoni nimel

nõukogule


  Teema: Tuumarelva leviku tõkestamise leping

 Vastus täiskogul 

Mis viisil tagab nõukogu selle, et ELil on 2010. aasta tuumarelva leviku tõkestamise lepingu läbivaatamise konverentsile minnes selge ühine seisukoht, mis tagab eduka tulemuse?

 

Kas nõukogul on kavas tuumarelva leviku tõkestamise lepingu 2010. aasta läbivaatamise konverentsiks valmistudes vaadata läbi 2005. aasta ühine seisukoht? Kas nõukogu võiks tuua välja läbivaatamise konverentsi prioriteedid ning anda ülevaate ettevalmistuskomitee 2009. aasta mais toimunud koosoleku tulemustest?

 

Milliseid meetmeid on võetud dialoogi süvendamiseks USA uue valitsuse ja teiste tuumariikidega, et edendada ühist kava, mille eesmärk on vähendada tuumalõhkepeade arvu? Millised on ELi prioriteedid 2009. aasta ELi–USA massihävitusrelvade leviku tõkestamise ja desarmeerimise ühisdeklaratsiooni rakendamisel?

 

Kuidas EL rakendab ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1887 (2009) ja kas selleks kavandatakse konkreetseid uusi ühismeetmeid?

 

Kas nõukogu võiks parlamendile öelda, millist koostööd teeb EL kolmandate riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, et aidata neil parandada tuumarelvade leviku tõkestamise poliitikat ja ekspordikontrolli?

 

Milline võiks seoses sellega olla massihävitusrelvade leviku tõkestamise klausli osa kolmandate riikidega sõlmitud lepingutes?

 

 

Esitatud: 21.12.2009

Edastatud: 22.12.2001

Vastuse tähtaeg: 19.01.2010

 

Keel, milles küsimus esitati: EN 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika