Parlamentní otázka - O-0019/2010Parlamentní otázka
O-0019/2010

Priority předsednictví v oblasti normalizace elektrických vozidel

16.2.2010

OTÁZKA K ÚSTNÍMU ZODPOVĚZENÍ S ROZPRAVOU O-0019/10,
kterou podle článku 115 jednacího řádu
pokládají Teresa Riera Madurellza skupinu S&D, Pilar del Castillo Veraza skupinu PPE, Lena Ekza skupinu ALDE, Giles Chichesterza skupinu ECR
Radě

Španělské předsednictví uvedlo jako prioritu své agendy v souvislosti s bojem proti změně klimatu vývoj elektrických vozidel.

 

Na neformální schůzce Rady v San Sebastiánu dne 9. února se ministři EU pro hospodářskou soutěž shodli s Evropskou komisí, že EU musí zavést společnou strategii pro elektrická vozidla.

 

Jaké je pořadí priorit předsednictví, pokud jde o alternativní prostředky dopravy? Domnívá se předsednictví, že by EU měla zaujmout globální strategii s cílem prozkoumat možné alternativy? Nebo je předsednictví toho názoru, že dostupné zdroje a úsilí o normalizaci je třeba zaměřit na technologie, jež jsou z krátkodobého hlediska schůdnější?

 

Je španělské předsednictví odhodláno přijmout strategii pro vývoj a výrobu elektrických vozidel a vytvořit pro toto odvětví rovné podmínky tím, že na zasedání Rady pro konkurenceschopnost v květnu 2010 stanoví příslušné normy? Jakým způsobem hodlá španělské předsednictví přesvědčit členské státy o významu společné strategie pro podporu elektrických vozidel? Vypracovalo již španělské předsednictví soubor norem, které lze uplatnit?

 

 

Předložení: 16.02.2010

Postoupení: 17.02.2010

Platné do: 10.03.2010