Parlementaire vraag - O-0019/2010Parlementaire vraag
O-0019/2010

Prioriteiten van het voorzitterschap met betrekking tot normalisatie van elektrische voertuigen

16.2.2010

MONDELINGE VRAAG MET DEBAT O-0019/10
ingediend overeenkomstig artikel 115 van het Reglement
van Teresa Riera Madurell, namens de S&D-Fractie, Pilar del Castillo Vera, namens de PPE-Fractie, Lena Ek, namens de ALDE-Fractie, Giles Chichester, namens de ECR-Fractie
aan de Raad

Het Spaanse voorzitterschap heeft in het kader van de strijd tegen de klimaatverandering de ontwikkeling van elektrische voertuigen hoog op de agenda geplaatst.

 

De EU-ministers zijn tijdens de informele bijeenkomst van de Raad Concurrentievermogen in San Sebastian op 9 februari jl. met de Commissie overeengekomen dat de EU het voortouw moet nemen bij de ontwikkeling van een gemeenschappelijke strategie voor elektrische voertuigen.

 

Welke prioriteiten stelt het voorzitterschap bij de zoektocht naar alternatieve vervoerswijzen? Is het voorzitterschap van mening dat de EU een alomvattende strategie nodig heeft om bestaande alternatieven te onderzoeken? Of concentreert het voorzitterschap de beschikbare middelen en pogingen tot regulering liever op technologieën die op de korte termijn haalbaarder zijn?

 

Wil het Spaanse voorzitterschap werk maken van een strategie voor de ontwikkeling en productie van elektrische auto's en een 'level playing field' creëren door normen vast te stellen op de Raad Concurrentievermogen in mei 2010? Hoe wil het Spaanse voorzitterschap de lidstaten overtuigen van het belang van een gezamenlijke strategie ter bevordering van het gebruik van elektrische voertuigen? Heeft het Spaanse voorzitterschap al een reeks normen ontwikkeld die kunnen worden toegepast?

 

 

Ingediend: 16.02.2010

Doorgezonden: 17.02.2010

Uiterste datum beantwoording: 10.03.2010