Parlamentná otázka - O-0019/2010Parlamentná otázka
O-0019/2010

Priority predsedníctva v oblasti normalizácie elektrických vozidiel

16.2.2010

OTÁZKA NA ÚSTNE ZODPOVEDANIE O-0019/10
v súlade s článkom 115 rokovacieho poriadku,
predkladajú: Teresa Riera Madurell, v mene skupiny S&D, Pilar del Castillo Vera, v mene skupiny PPE, Lena Ek, v mene skupiny ALDE, Giles Chichester, v mene skupiny ECR
Rade

Španielske predsedníctvo si stanovilo vývoj elektrických vozidiel ako prioritu svojho programu v súvislosti s bojom proti zmene klímy.

 

Na neformálnom zasadnutí Rady konanom 9. februára v San Sebastiane sa ministri EÚ pre konkurencieschopnosť zhodli s Európskou komisiou, že EÚ musí zaviesť spoločnú stratégiu pre elektrické vozidlá.

 

Aké je poradie priorít predsedníctva pri hľadaní alternatívnych prostriedkov dopravy? Myslí si predsedníctvo, že EÚ by mala mať globálnu stratégiu na preskúmanie jestvujúcich alternatív? Alebo sa predsedníctvo domnieva, že dostupné zdroje a úsilie o normalizáciu treba zamerať na tie technológie, ktoré sú z krátkodobého hľadiska ekonomicky životaschopnejšie?

 

Je španielske predsedníctvo odhodlané prijať stratégiu rozvoja a výroby elektrických vozidiel a vytvoriť pre toto odvetvie rovnocenné podmienky tým, že na zasadnutí Rady pre konkurencieschopnosť v máji 2010 ustanoví normy? Ako zamýšľa španielske predsedníctvo presvedčiť členské štáty o dôležitosti spoločnej stratégie na podporu elektrických vozidiel? Vypracovalo už španielske predsedníctvo súbor noriem, ktoré možno hneď uplatňovať?

 

 

Predložené: 16.02.2010

Postúpené: 17.02.2010

Termín na zodpovedanie: 10.03.2010