Parlamentní otázka - O-0020/2010Parlamentní otázka
O-0020/2010

Normalizace elektrických vozidel

16.2.2010

OTÁZKA K ÚSTNÍMU ZODPOVĚZENÍ S ROZPRAVOU O-0020/10,
kterou podle článku 115 jednacího řádu
pokládají Judith A. Merkies a Teresa Riera Madurellza skupinu S&D, Pilar del Castillo Veraza skupinu PPE, Lena Ekza skupinu ALDE, Giles Chichesterza skupinu ECR
Komisi

Španělské předsednictví představilo jako jednu z priorit svého programu v oblasti boje proti změně klimatu vývoj elektrických vozidel.

 

Na neformálním zasedání Rady v San Sebastianu se dne 9. února ministři EU pro hospodářskou soutěž shodli s Evropskou komisí na tom, že je zapotřebí, aby se EU v oblasti elektrických vozidel řídila společnou strategií.

 

Na tomto zasedání Evropská komise oznámila, že momentálně pracuje na normalizaci elektrických vozidel.

 

Kdy hodlá Komise pro uvedené právní předpisy předložit časový harmonogram? Jaké konkrétní návrhy v oblasti normalizace Komise představí? Jakou budou mít podobu a jakých otázek se budou týkat?

 

 

Předložení: 16.02.2010

Postoupení: 18.02.2010

Platné do: 25.02.2010