Parlamendi esitatud küsimus - O-0020/2010Parlamendi esitatud küsimus
O-0020/2010

Elektrisõidukite standardimine

16.2.2010

SUULINE KÜSIMUS ARUTELUGA O-0020/10
vastavalt kodukorra artiklile 115
esitaja: Judith A. Merkies ja Teresa Riera Madurell S&D fraktsiooni nimel, Pilar del Castillo Vera PPE fraktsiooni nimel, Lena Ek ALDE fraktsiooni nimel, Giles Chichester ECR fraktsiooni nimel
Euroopa Komisjonile

Eesistujariik Hispaania on kliimamuutuse vastase võitluse kontekstis seadnud oma tegevusprioriteediks elektrisõidukite arendamise.

 

9. veebruaril San Sebastiánis toimunud nõukogu mitteametlikul istungil leppisid ELi konkurentsivõime ministrid Euroopa Komisjoniga kokku vajaduses luua ELi ühisstrateegia elektrisõidukite valdkonnas.

 

Nimetatud istungil teatas Euroopa Komisjon, et tegeleb elektrisõidukite standardimise küsimusega.

 

Millal esitab komisjon ajakava selle valdkonna õigusaktide kohta? Milliseid konkreetseid standardimisalaseid ettepanekuid komisjon esitab? Millised need ettepanekud on ja mis teemasid neis käsitletakse?

 

 

Esitatud: 16.02.2010

Edastatud: 18.02.2010

Vastuse tähtaeg: 25.02.2010