Parlementaire vraag - O-0020/2010Parlementaire vraag
O-0020/2010

Normalisatie van elektrische voertuigen

16.2.2010

MONDELINGE VRAAG MET DEBAT O-0020/10
ingediend overeenkomstig artikel 115 van het Reglement
van Judith A. Merkies en Teresa Riera Madurell, namens de S&D-Fractie, Pilar del Castillo Vera, namens de PPE-Fractie, Lena Ek, namens de ALDE-Fractie, Giles Chichester, namens de ECR-Fractie
aan de Commissie

Het Spaanse voorzitterschap heeft in het kader van de strijd tegen de klimaatverandering de ontwikkeling van elektrische voertuigen hoog op de agenda geplaatst.

 

De EU-ministers zijn tijdens de informele bijeenkomst van de Raad Concurrentievermogen in San Sebastian op 9 februari jl. met de Commissie overeengekomen dat de EU het voortouw moet nemen bij de ontwikkeling van een gemeenschappelijke strategie voor elektrische voertuigen.

 

De Commissie heeft tijdens deze bijeenkomst bekend gemaakt te werken aan normalisatie van elektrische voertuigen.

 

Wanneer dient de Commissie een tijdschema voor deze wetgeving in? Welke concrete voorstellen voor normalisatie gaat de Commissie doen? Wat houden deze voorstellen in en welke onderwerpen betreffen ze?

 

 

Ingediend: 16.02.2010

Doorgezonden: 18.02.2010

Uiterste datum beantwoording: 25.02.2010