Parlamentná otázka - O-0020/2010Parlamentná otázka
O-0020/2010

Normalizácia elektrických vozidiel

16.2.2010

OTÁZKA NA ÚSTNE ZODPOVEDANIE O-0020/10
v súlade s článkom 115 rokovacieho poriadku,
predkladajú: Judith A. Merkies a Teresa Riera Madurell, v mene skupiny S&D, Pilar del Castillo Vera, v mene skupiny PPE, Lena Ek, v mene skupiny ALDE, Giles Chichester, v mene skupiny ECR
Komisii

Španielske predsedníctvo si stanovilo vývoj elektrických vozidiel ako prioritu svojho programu v súvislosti s bojom proti zmene klímy.

 

Na neformálnom zasadnutí Rady konanom 9. februára v San Sebastiane sa ministri EÚ pre konkurencieschopnosť zhodli s Európskou komisiou, že EÚ musí zaviesť spoločnú stratégiu pre elektrické vozidlá.

 

Na tomto zasadnutí Európska komisia oznámila, že pracuje na normalizácii elektrických vozidiel.

 

Kedy predloží Komisia časový plán pre tieto právne predpisy? Aké konkrétne návrhy chce Komisia predložiť v súvislosti s danou normalizáciou? Ako budú vyzerať a akými otázkami sa budú zaoberať?

 

 

Predložené: 16.02.2010

Postúpené: 18.02.2010

Termín na zodpovedanie: 25.02.2010