Parlamenti kérdés - O-0022/2010Parlamenti kérdés
O-0022/2010

  Az általános preferenciális rendszer alkalmazásáról szóló rendelet

  SZÓBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉS VITÁVAL O-0022/10
  Az Eljárási Szabályzat 115. cikke alapján
  előterjesztette: Daniel Caspary a(z) PPE képviselőcsoportja nevében, Kader Arif a(z) S&D képviselőcsoportja nevében, Niccolò Rinaldi a(z) ALDE képviselőcsoportja nevében, Yannick Jadot a(z) Verts/ALE képviselőcsoportja nevében, Joe Higgins a(z) GUE/NGL képviselőcsoportja nevében, Robert Sturdy a(z) ECR képviselőcsoportja nevében
  a Bizottsághoz

  Eljárás : 2010/2594(RSP)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  O-0022/2010
  Előterjesztett szövegek :
  O-0022/2010 (B7-0018/2010)
  Szavazatok :
  Elfogadott szövegek :

  Tekintettel a Parlament 2008-ban kinyilvánított azon kérésére, hogy az általános preferenciális rendszer alkalmazásáról szóló rendelet felülvizsgálatára irányuló, a 2012. január 1-től 2014. december 31-ig terjedő időszakot felölelő javaslatot 2010. június 1-ig juttassák el az Európai Parlamenthez, mikor szándékozik a Bizottság e javaslatot az Európai Parlamentnek benyújtani?

   

  Milyen módon ellenőrzi és értékeli a Bizottság, hogy a kedvezményezett országok tiszteletben tartják vállalt kötelezettségeiket, különös tekintettel az emberi jogokról, a munkakörülményekről, a fenntartható fejlődésről és a helyes kormányzásról szóló nemzetközi egyezmények hatékony végrehajtására? Hogyan értékeli a Bizottság a jelenlegi GSP+ rendszert az export nagyságrendjének növekedését illetően?

   

  Milyen indokkal határoz a Bizottság vizsgálat kezdeményezéséről (16. cikk), illetve tesz javaslatot a preferenciális megállapodások ideiglenes visszavonására?

   

  A jelenlegi rendelkezések értelmében (17. cikk) csak valamely tagállam vagy a Bizottság vélheti úgy, hogy elegendő alapja van vizsgálat lefolytatásához. Milyen módon szándékozik a Bizottság figyelembe venni az Európai Parlament véleményét, amennyiben az úgy véli, hogy a vizsgálat lefolytatására elegendő indok áll fenn?

   

  Mikor szándékozik a Bizottság benyújtani az Európai Parlamentnek az igényelt jelentést a megállapodásoknak a különleges ösztönző intézkedés előnyeit élvező egyes országok általi ratifikációjáról és végrehajtásáról?

   

  Elkészítette-e a Bizottság a GSP 2006. január 1-től 2009. december 31-ig terjedő időszakban kifejtett hatásaira vonatkozó hatástanulmányt, amelyet a Parlament 2008-ban kért?

   

  Milyen módon törekszik a Bizottság a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) keretében olyan, az eredetre vonatkozó szabályokról szóló egyezmény elérésére, amely alapján a fejlődő és a legkevésbé fejlett országok kedvezményes elbánásban részesülnek?

   

   

  Előterjesztve: 23.02.2010

  Továbbítva: 25.02.2010

  A válaszadás határideje: 04.03.2010