Parlamentní otázka - O-0023/2010Parlamentní otázka
O-0023/2010

Zemědělství a budoucí strategie "EU 2020"

23.2.2010

OTÁZKA K ÚSTNÍMU ZODPOVĚZENÍ S ROZPRAVOU O-0023/10,
kterou podle článku 115 jednacího řádu
pokládá Paolo De Castro za Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
Komisi

Evropská komise v nedávné době zahájila veřejnou konzultaci o budoucí strategii „EU 2020“, s cílem navázat na současnou Lisabonskou strategii a dospět k rozhodnutí o novém přístupu k hospodářské krizi. Ačkoli zemědělství a potravinový řetězec mají velký význam v evropském hospodářství a přispívají k zaměstnanosti, dokument Komise (KOM(2009)0647 ze dne 24. 11. 2009) toto odvětví nikde neuvádí. Hodlá Komise zahrnout úlohu Společné zemědělské politiky do evropské strategie pro překonání krize?

 

 

Předložení: 23.02.2010

Postoupení: 25.02.2010

Platné do: 04.03.2010