Parlamendi esitatud küsimus - O-0023/2010Parlamendi esitatud küsimus
O-0023/2010

Põllumajandus ja tulevane ELi 2020. aasta strateegia

23.2.2010

SUULINE KÜSIMUS ARUTELUGA O-0023/10
vastavalt kodukorra artiklile 115
esitaja: Paolo De Castro Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni nimel
Euroopa Komisjonile

Euroopa Komisjon algatas äsja avaliku konsulteerimise tulevase ELi 2020. aasta strateegia üle, mida koostatakse praeguse Lissaboni strateegia jätkuna ja milles püütakse leida uusi võimalusi majanduskriisist väljumiseks. Kuigi põllumajanduse ja toiduainesektori panus Euroopa majandusse ja tööhõivesse on suur, ei ole komisjoni dokumendis (KOM(2009)0647, 24.11.2009) seda sektorit kordagi mainitud. Kas komisjon kavatseb hõlmata Euroopa kriisist väljumise strateegias ühist põllumajanduspoliitikat?

 

 

Esitatud: 23.02.2010

Edastatud: 25.02.2010

Vastuse tähtaeg: 04.03.2010