Parlamento klausimas - O-0023/2010Parlamento klausimas
O-0023/2010

Žemės ūkis ir būsima strategija "ES 2020"

23.2.2010

KLAUSIMAS ŽODŽIU SU DEBATAIS O-0023/10
pagal 115 Darbo tvarkos taisyklių straipsnį
pateikė Paolo De Castro Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto vardu
Komisijai

Europos Komisija neseniai pradėjo viešąsias konsultacijas dėl būsimosios 2020 m. Europos Sąjungos strategijos siekiant pakeisti dabartinę Lisabonos strategiją ir nuspręsti dėl naujo požiūrio kovojant su ekonomikos krize. Nors žemės ūkis ir maisto tiekimo grandinė yra svarbūs ES ekonomikai, Komisijos dokumente (COM(2009)0647, 2009 11 24) šis sektorius neminimas nė vienoje vietoje. Ar Komisija ketina ES krizės įveikimo strategijoje skirti vaidmenį ir BŽŪP?

 

 

Pateikta: 23.02.2010

Perduota: 25.02.2010

Atsakyti iki: 04.03.2010