Parlementaire vraag - O-0023/2010Parlementaire vraag
O-0023/2010

Landbouw en toekomstige EU 2020-strategie

23.2.2010

MONDELINGE VRAAG MET DEBAT O-0023/10
ingediend overeenkomstig artikel 115 van het Reglement
van Paolo De Castro, namens de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
aan de Commissie

Onlangs heeft de Europese Commissie het openbare debat geopend over de toekomstige EU 2020-strategie die de huidige Strategie van Lissabon moet opvolgen en aan de hand waarvan een nieuwe aanpak van de economische crisis moet worden bepaald. Ondanks de betekenis van de landbouw en de voedselketen in de Europese economie en hun bijdrage tot de werkgelegenheid wordt deze sector in het document van de Commissie (COM(2009)0647) geen enkele keer genoemd. Is de Commissie voornemens de rol van het GLB op te nemen in haar Europese strategie om uit de crisis te komen?

 

 

Ingediend: 23.02.2010

Doorgezonden: 25.02.2010

Uiterste datum beantwoording: 04.03.2010