Întrebare parlamentară - O-0023/2010Întrebare parlamentară
O-0023/2010

Agricultura şi viitoarea Strategie "UE 2020"

23.2.2010

ÎNTREBARE ORALĂ URMATĂ DE O DEZBATERE O-0023/10
în conformitate cu articolul 115 din Regulamentul de procedură
de Paolo De Castro, în numele Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală
Comisiei

Comisia Europeană a iniţiat recent un proces de consultări publice privind viitoarea Strategie „UE 2020”, menită să succeadă actualei Strategii de la Lisabona şi să stabilească o nouă abordare cu privire la criza economică. În ciuda importanţei pe care o are domeniul agriculturii şi lanţul alimentar în economia europeană, precum şi a contribuţiei acestora la gradul de ocupare a forţei de muncă, documentul Comisiei (COM(2009)0647 din 24 noiembrie 2009) nu face deloc referire la acest sector. Are Comisia intenţia să includă rolul CAP în strategia sa la nivel european vizând ieşirea din criză?

 

 

Depunere: 23.02.2010

Trimisă: 25.02.2010

Termen pentru răspuns: 04.03.2010