Parlamentarno vprašanje - O-0023/2010Parlamentarno vprašanje
O-0023/2010

Kmetijstvo in prihodnja strategija EU 2020

23.2.2010

VPRAŠANJE ZA USTNI ODGOVOR Z RAZPRAVO O-0023/10
v skladu s členom 115 Poslovnika
predložil Paolo De Castro, v imenu Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja
za Komisijo

Evropska komisija je pred kratkim začela javno posvetovanje o prihodnji strategiji EU 2020, ki naj bi nadomestila sedanjo lizbonsko strategijo in oblikovala nov pristop k reševanju gospodarske krize. Kljub temu da sta kmetijstvo in živilska veriga za evropsko gospodarstvo izjemno pomembna ter kljub njunemu prispevku k zaposlovanju, v dokumentu Komisije (KOM(2009)0647 z dne 24.11.2009) sektor ni niti enkrat omenjen. Ali namerava Komisija skupni kmetijski politiki dodeliti vlogo v evropski strategiji za izhod iz krize?

 

 

 

Vloženo: 23.02.2010

Posredovano: 25.02.2010

Rok za odgovor: 04.03.2010