Postup : 2010/2572(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-0026/2010

Predkladané texty :

O-0026/2010 (B7-0020/2010)

Rozpravy :

PV 09/03/2010 - 15
CRE 09/03/2010 - 15

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 37kWORD 42k
24. februára 2010
O-0026/2010

OTÁZKA NA ÚSTNE ZODPOVEDANIE O-0026/10

v súlade s článkom 115 rokovacieho poriadku,

predkladajú: Carl Schlyter, v mene skupiny Verts/ALE, Daniel Caspary, v mene skupiny PPE, Kader Arif, v mene skupiny S&D, Niccolò Rinaldi, v mene skupiny ALDE, Helmut Scholz, v mene skupiny GUE/NGL, Syed Kamall, v mene skupiny ECR

Komisii


  Vec: Transparentnosť a súčasný stav rokovaní o ACTA (Obchodnej dohode o boji proti falšovaniu)

 Odpoveď v pléne 

Parlament opakovane vyzval Komisiu a Radu, aby zabezpečili čo najširší prístup k dokumentom ACTA, najmä vo svojich správach z 18. decembra 2008 (Sustova správa P6_TA(2008)0634) a z 11. marca 2009 (Cashmanova správa P6_TA(2009)0114), v ktorej uvádza, že „Komisia by mala okamžite sprístupniť verejnosti všetky dokumenty týkajúce sa prebiehajúcich medzinárodných rokovaní o Obchodnej dohode o boji proti falšovaniu (ACTA)“.

 

Vo svojom uznesení z 9. februára 2010 o rámcovej dohode s Komisiou (P7_TA(2009)0009) žiada Parlament okamžité a úplné informácie počas každého štádia rokovaní o medzinárodných dohodách, najmä pokiaľ ide o otázky obchodu a iné rokovania vyžadujúce postup súhlasu, aby sa tak v plnom rozsahu uplatňoval článok 218 ZFEÚ. 27. januára 2010 Komisia ubezpečila o svojom záväzku užšej spolupráce s Parlamentom, pokiaľ ide o toto uznesenie.

 

Kedy poskytne Komisia Parlamentu prístup ku všetkým primárnym textom týkajúcim sa ACTA, najmä k mandátu Rady na rokovania o ACTA, zápisniciam rokovacích schôdzí ACTA, návrhom kapitol ACTA a pripomienkam účastníkov ACTA k návrhom kapitol?

 

Vykonala Komisia hodnotenie vplyvu uplatňovania ACTA na elektronický obchod v EÚ a na celom svete? Ako zabezpečí Komisia, aby presadzovanie ustanovení ACTA o obchode na internete bolo v plnom súlade s acquis, a ako bude riešiť prípadné nezlučiteľnosti?

 

Súhlasí Komisia s tým, že dokumenty ACTA by mali byť predložené Parlamentu skôr, než nadobudne účinnosť nová rámcová dohoda?

 

 

Predložené: 24.02.2010

Postúpené: 26.02.2010

Termín na zodpovedanie: 05.03.2010

 

Pôvodný jazyk otázky: EN
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia