Парламентарен въпрос - O-0032/2010Парламентарен въпрос
O-0032/2010

Спорт, по-специално по отношение на агентите на играчите

ВЪПРОС С ИСКАНЕ ЗА УСТЕН ОТГОВОР, ПОСЛЕДВАН ОТ РАЗИСКВАНЕ O-0032/10
съгласно член 115 от Правилника за дейността на ЕП
от Doris Pack, от името на Комисия по култура и образование
към Комисията

Процедура : 2010/2646(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-0032/2010
Внесени текстове :
O-0032/2010 (B7-0308/2010)
Гласувания :
Приети текстове :

В резолюцията относно бъдещето на професионалния футбол в Европа (P6_TA(2007)0100), Европейският парламент призовава Комисията да подкрепи усилията на футболните ръководни органи за регулиране на агентите на играчите, при необходимост чрез представяне на предложение за директива.

 

Резултатите от изследването, проведено от Комисията в тази връзка, междувременно са налични. Едно от заключенията е, че различните правила на спортните федерации, които имат за цел да контролират достъпа до професията и да създават рамка за нейното упражняване, не представляват реална пречка за вътрешния пазар за услуги, но че тези правила страдат от недостатъчна компетентност за контрол и санкциониране.

 

От реакциите на футболните ръководни органи е ясно, че те търсят помощ от европейските институции за справяне с разнообразните проблеми около положението на агентите на играчите.

 

По какъв начин Комисията ще отговори на тези предизвикателства? С какви инструменти разполага Комисията, за да разреши съществуващите проблеми относно агентите на играчите? Каква роля определя за себе си Комисията относно факта, че агентите на играчите се ангажират с трансгранични дейности, като се има предвид по-специално, освен други теми, защита на непълнолетни лица?

 

 

Внесен: 10.03.2010

Предаден: 12.03.2010

Краен срок за отговор: 19.03.2010