Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-0032/2010Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-0032/2010

Sport, især om spilleragenter

MUNDTLIG FORESPØRGSEL MED FORHANDLING O-0032/10
jf. forretningsordenens artikel 115
af Doris Pack for Kultur- og Uddannelsesudvalget
til Kommissionen

Procedure : 2010/2646(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
O-0032/2010
Indgivne tekster :
O-0032/2010 (B7-0308/2010)
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

I sin beslutning om professionel fodbolds fremtid i Europa (P6_TA(2007)0100) opfordrede Parlamentet Kommissionen til at støtte fodboldmyndighedernes bestræbelser på at indføre regler for spilleragenter, om fornødent ved at forelægge et forslag til et direktiv.

 

Resultaterne af den undersøgelse, som Kommissionen iværksatte i denne henseende, er i mellemtiden blevet offentliggjort. En af konklusionerne er, at sportsforbundenes forskellige regelsæt, der sigter mod at kontrollere adgangen til dette erhverv og etablere en ramme for udøvelsen deraf, egentlig ikke udgør en hindring for det indre marked for tjenesteydelser, men disse regelsæt indeholder ikke tilstrækkelige kontrolinstanser og sanktionsmuligheder.

 

På baggrund af reaktionerne fra fodboldsportens styrende organer kan det konkluderes, at disse ønsker at hjælpe de europæiske institutioner med at behandle de forskellige problemer, der er knyttet til spilleragenternes situation.

 

Hvordan agter Kommissionen at imødegå disse udfordringer? Hvilke instrumenter råder Kommissionen over til at løse de eksisterende problemer vedrørende spilleragenter? Hvilken rolle agter Kommissionen at spille i forbindelse med det forhold, at spilleragenterne udøver grænseoverskridende aktivitet, navnlig med hensyn til beskyttelsen af mindreårige og andre spørgsmål?

 

 

Indgået: 10.03.2010

Videresendt: 12.03.2010

Besvarelsesfrist: 19.03.2010