Процедура : 2010/2593(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-0035/2010

Внесени текстове :

O-0035/2010 (B7-0206/2010)

Разисквания :

PV 21/04/2010 - 7
CRE 21/04/2010 - 7

Гласувания :

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
PDF 34kWORD 27k
17 март 2010 г.
O-0035/2010

ВЪПРОС С ИСКАНЕ ЗА УСТЕН ОТГОВОР, ПОСЛЕДВАН ОТ РАЗИСКВАНЕ O-0035/10

съгласно член 115 от Правилника за дейността на ЕП

от János Áder и László Tőkés, от името на групата PPE

към Комисията


  Относно: Забрана за използване на цианид в минни технологии на територията на ЕС

 Отговор по време на пленарно заседание 

Цианидът е силно отровно химическо вещество, използвано при добива на злато, което може да оказва катастрофално и необратимо въздействие върху околната среда и здравето на човека. Съгласно Рамковата директива за водите то се окачествява като основен замърсител.

 

Преди десет години повече от 100 000 кубични метра замърсени с цианид води бяха изпуснати от хранилище на златната мина Baia Mare (Румъния) във водната система на реките Szamos - Тича - Дунав, което предизвика най-голямата екологична катастрофа в Централна Европа по онова време. Отровните материали убиха много организми и по този начин нанесоха дългосрочни вреди на екосистемата, на хранителната верига и на използването на реката за основни човешки дейности.

 

Въпреки че бяха приети няколко законови акта в ЕС с цел да се засилят правилата относно използването на цианид в миньорската дейност - някои държави-членки дори го забраниха - тази технология все още може законно да бъде прилагана на територията на Европейския съюз. Въпреки всичко и до сега липсват правила за надзор и подходящи финансови гаранции, а прилагането на съществуващото законодателство зависи също от уменията на изпълнителните органи във всяка държава-членка.

 

Следователно няма реална гаранция, че подобни аварии няма да се случват и в бъдеще, особено като се има предвид зачестилите екстремни климатични условия вследствие на изменението на климата. В Европа съществуват няколко действащи и запланувани проекти за миньорска дейност с използване на цианид и е само въпрос на време и на човешка небрежност да се случи катастрофа.

 

Като се вземе предвид факта, че европейската минна промишленост за добив на злато представлява едва 1% от добива на злато в света, извършван основно от многонационални предприятия, и че миньорската дейност с използване на цианид се характеризира с по-ниска заетост, като същевременно носи риск от нанасяне на огромни трансгранични щети върху околната среда, следва да бъде разгледана възможността на равнище Европейски съюз да се въведе всеобща забрана върху използването на цианид в миньорската дейност.

 

Предвид принципа за предпазливост в законодателството на ЕС в областта на околната среда и в светлината на ангажиментите, заложени в Рамковата директива за водите, за предотвратяване и контрол на замърсяването, както и за постигане и запазване на „добро състояние“ на водите, ще направи ли Комисията предложение за налагане на забрана на използването на цианид при добива на злато на територията на ЕС?

 

 

Внесен: 17.03.2010

Предаден: 19.03.2010

Краен срок за отговор: 26.03.2010

Език, на който е внесен въпросът: EN 
Правна информация - Политика за поверителност