Parlamentní otázka - O-0036/2010Parlamentní otázka
O-0036/2010

Konkrétní opatření pro zemědělské trhy

OTÁZKA K ÚSTNÍMU ZODPOVĚZENÍ S ROZPRAVOU O-0036/10,
kterou podle článku 115 jednacího řádu
pokládá Paolo De Castro za Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
Komisi

Postup : 2010/2631(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
O-0036/2010
Předložené texty :
O-0036/2010 (B7-0208/2010)
Hlasování :
Přijaté texty :

Hodlá Komise s ohledem na malou poptávku a nízké ceny v mnoha zemědělských odvětvích, nestálost tržních cen a pokles příjmů producentů, ke kterým došlo v posledních měsících, bezodkladně v nejbližších měsících předložit návrhy konkrétních opatření, a to ještě dříve, než vypracuje legislativní návrhy týkající se budoucnosti SZP po roce 2013?

 

 

Předložení: 18.03.2010

Postoupení: 22.03.2010

Platné do: 29.03.2010