Parlamentní otázka - O-0036/2010Parlamentní otázka
O-0036/2010

  Konkrétní opatření pro zemědělské trhy

  OTÁZKA K ÚSTNÍMU ZODPOVĚZENÍ S ROZPRAVOU O-0036/10,
  kterou podle článku 115 jednacího řádu
  pokládá Paolo De Castro za Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
  Komisi

  Postup : 2010/2631(RSP)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  O-0036/2010
  Předložené texty :
  O-0036/2010 (B7-0208/2010)
  Hlasování :
  Přijaté texty :

  Hodlá Komise s ohledem na malou poptávku a nízké ceny v mnoha zemědělských odvětvích, nestálost tržních cen a pokles příjmů producentů, ke kterým došlo v posledních měsících, bezodkladně v nejbližších měsících předložit návrhy konkrétních opatření, a to ještě dříve, než vypracuje legislativní návrhy týkající se budoucnosti SZP po roce 2013?

   

   

  Předložení: 18.03.2010

  Postoupení: 22.03.2010

  Platné do: 29.03.2010