Parlementaire vraag - O-0036/2010Parlementaire vraag
O-0036/2010

  Specifieke maatregelen voor landbouwmarkten

  MONDELINGE VRAAG MET DEBAT O-0036/10
  ingediend overeenkomstig artikel 115 van het Reglement
  van Paolo De Castro, namens de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
  aan de Commissie

  Procedure : 2010/2631(RSP)
  Stadium plenaire behandeling
  Documentencyclus :  
  O-0036/2010
  Ingediende teksten :
  O-0036/2010 (B7-0208/2010)
  Stemmingen :
  Aangenomen teksten :

  Veel landbouwmarkten worden de afgelopen maanden gekenmerkt door een zwakke vraag en lage prijzen, instabiliteit bij de marktprijzen en een daling van de producenteninkomens. Is de Commissie van plan de komende maanden, voorafgaande aan de wetgevingsvoorstellen voor het GLB na 2013, dringende specifieke maatregelen voor te stellen?

   

   

  Ingediend: 18.03.2010

  Doorgezonden: 22.03.2010

  Uiterste datum beantwoording: 29.03.2010