Parlementaire vraag - O-0036/2010Parlementaire vraag
O-0036/2010

Specifieke maatregelen voor landbouwmarkten

MONDELINGE VRAAG MET DEBAT O-0036/10
ingediend overeenkomstig artikel 115 van het Reglement
van Paolo De Castro, namens de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
aan de Commissie

Procedure : 2010/2631(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
O-0036/2010
Ingediende teksten :
O-0036/2010 (B7-0208/2010)
Stemmingen :
Aangenomen teksten :

Veel landbouwmarkten worden de afgelopen maanden gekenmerkt door een zwakke vraag en lage prijzen, instabiliteit bij de marktprijzen en een daling van de producenteninkomens. Is de Commissie van plan de komende maanden, voorafgaande aan de wetgevingsvoorstellen voor het GLB na 2013, dringende specifieke maatregelen voor te stellen?

 

 

Ingediend: 18.03.2010

Doorgezonden: 22.03.2010

Uiterste datum beantwoording: 29.03.2010