Pytanie poselskie - O-0036/2010Pytanie poselskie
O-0036/2010

  Środki szczególne stosowane w odniesieniu do rynków rolniczych

  PYTANIE USTNE WYMAGAJĄCE DEBATY O-0036/10
  zgodnie z art. 115 Regulaminu
  skierowane przez: Paolo De Castro w imieniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  do Komisji

  Procedura : 2010/2631(RSP)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  O-0036/2010
  Teksty złożone :
  O-0036/2010 (B7-0208/2010)
  Głosowanie :
  Teksty przyjęte :

  Czy w obliczu małego popytu i niskich cen w wielu sektorach rolnictwa, wahań cen rynkowych oraz spadku dochodów producentów, co obserwujemy w ostatnich miesiącach, Komisja zamierza zaproponować w trybie pilnym szczególne środki w nadchodzących miesiącach i przed przedstawieniem wniosków legislacyjnych dotyczących WPR po roku 2013?

   

   

  Przedłożone: 18.03.2010

  Przekazane: 22.03.2010

  Termin na udzielenie odpowiedzi: 29.03.2010