Pytanie poselskie - O-0036/2010Pytanie poselskie
O-0036/2010

Środki szczególne stosowane w odniesieniu do rynków rolniczych

PYTANIE USTNE WYMAGAJĄCE DEBATY O-0036/10
zgodnie z art. 115 Regulaminu
skierowane przez: Paolo De Castro w imieniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
do Komisji

Procedura : 2010/2631(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
O-0036/2010
Teksty złożone :
O-0036/2010 (B7-0208/2010)
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

Czy w obliczu małego popytu i niskich cen w wielu sektorach rolnictwa, wahań cen rynkowych oraz spadku dochodów producentów, co obserwujemy w ostatnich miesiącach, Komisja zamierza zaproponować w trybie pilnym szczególne środki w nadchodzących miesiącach i przed przedstawieniem wniosków legislacyjnych dotyczących WPR po roku 2013?

 

 

Przedłożone: 18.03.2010

Przekazane: 22.03.2010

Termin na udzielenie odpowiedzi: 29.03.2010