Parlamentná otázka - O-0036/2010Parlamentná otázka
O-0036/2010

  Osobitné opatrenia pre poľnohospodárske trhy

  OTÁZKA NA ÚSTNE ZODPOVEDANIE O-0036/10
  v súlade s článkom 115 rokovacieho poriadku,
  predkladá: Paolo De Castro v mene Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
  Komisii

  Postup : 2010/2631(RSP)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  O-0036/2010
  Predkladané texty :
  O-0036/2010 (B7-0208/2010)
  Hlasovanie :
  Prijaté texty :

  Má Komisia v úmysle predložiť v nasledujúcich mesiacoch ešte pred legislatívnymi návrhmi týkajúcimi sa budúcnosti SPP po roku 2013 bezodkladné návrhy osobitných opatrení, vzhľadom na slabý dopyt a ceny v mnohých poľnohospodárskych odvetviach, nestálosť cien na trhu a pokles príjmov výrobcov, ktoré sa prejavujú v posledných mesiacoch?

   

   

  Predložené: 18.03.2010

  Postúpené: 22.03.2010

  Termín na zodpovedanie: 29.03.2010