Postup : 2010/2636(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-0044/2010

Predkladané texty :

O-0044/2010 (B7-0209/2010)

Rozpravy :

PV 05/05/2010 - 23
CRE 05/05/2010 - 23

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 30kWORD 45k
14. apríla 2010
O-0044/2010

OTÁZKA NA ÚSTNE ZODPOVEDANIE O-0044/10

v súlade s článkom 115 rokovacieho poriadku,

predkladajú: Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Adam Bielan, Heide Rühle a Kyriacos Triantaphyllides v mene Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

Komisii


  Vec: Zabezpečenie záujmov spotrebiteľov v pravidlách hospodárskej súťaže pre odvetvie motorových vozidiel na vnútornom trhu

 Odpoveď v pléne 

Po nákladoch na bývanie je nákup a vlastníctvo auta často najväčší výdavok domácností v EÚ. Nariadenie (ES) č. 1400/2002[1] bolo vypracované s cieľom zvýšiť hospodársku súťaž v odvetví motorových vozidiel, aby sa európskym spotrebiteľom priniesli konkrétne výhody. Účinnosť tohto nariadenia uplynie 31. mája 2010. Komisia teraz navrhuje odstrániť súčasnú výnimku na predaj nových aut. O tri roky sa bude uplatňovať všeobecný režim skupinovej výnimky. Nová osobitná výnimka na vertikálne dohody sa spolu s usmerneniami uvádza len pre popredajný servis (opravy a údržba a dodávka náhradných dielov). Navrhované zmeny pravidiel hospodárskej súťaže EÚ budú mať významné dôsledky pre spotrebiteľov.

 

Ako Komisia zabezpečí, aby európski spotrebitelia neboli obmedzovaní v slobodnom výbere bez osobitných pravidiel skupinovej výnimky pre trh predaja, a najmä pri zohľadnení dominancie veľkých výrobcov automobilov?

 

Ako nový osobitný režim (v porovnaní so súčasnou skupinovou výnimkou) zabezpečí riadny prístup k technickým informáciám a náhradným dielom pre všetky subjekty s cieľom poskytnúť spotrebiteľom skutočný výber, pokiaľ ide predajcu alebo autoservis, ktorý uprednostňujú využiť? V akom rozsahu je tento prístup v súlade s nariadením (ES) č. 715/2007[2]?

 

Ako nový režim vyrieši súčasný problém reštriktívnych zmluvných doložiek a záručných podmienok, ktoré zbytočne viažu spotrebiteľov k špecifickým značkám a autorizovaným predajcom?

 

Aké dodatočné kroky navrhuje Komisia počas trojročného prechodného obdobia pre trh predaja, aby mohla aktívne monitorovať praktické dôsledky pre spotrebiteľov, pokiaľ ide o rôznorodosť výberu, kvalitu a cenu?

 

 

Predložené: 14.04.2010

Postúpené: 16.04.2010

Termín na zodpovedanie: 23.04.2010

 

 

[1]  Ú. v. ES L 203, 1.8.2002, s. 30.

[2]  Ú. v. EÚ L 171, 29.6.2007, s. 1.

Pôvodný jazyk otázky: EN 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia