Întrebare parlamentară - O-0046/2010Întrebare parlamentară
O-0046/2010

Proiectul de lege privind ONG-urile israeliene

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-0046/2010
adresată Comisiei
Articolul 115 din Regulamentul de procedură
Franziska Katharina Brantner, Nicole Kiil-Nielsen
în numele Grupului Verts/ALE
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexandra Thein, Ivo Vajgl, Baroness Sarah Ludford, Leonidas Donskis
în numele Grupului ALDE
Véronique De Keyser
în numele Grupului S&D
Marie-Christine Vergiat
în numele Grupului GUE/NGL

Procedură : 2010/2788(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
O-0046/2010
Texte depuse :
O-0046/2010 (B7-0319/2010)
Voturi :
Texte adoptate :

La 14 februarie 2010, guvernul israelian a votat în favoarea unui proiect de lege intitulat „proiect de lege privind obligațiile de informare aplicabile entităților care beneficiază de sprijin din partea unei entități politice străine - 2010”. După un vot preliminar favorabil în plenul Knessetului la 17 februarie 2010, votul definitiv privind acest proiect de lege este programat să aibă loc în curând.

Organizațiile societății civile s-au declarat profund îngrijorate cu privire la acest proiect de lege, care impune obligativitatea înregistrării la registrul partidelor politice a tuturor entităților care beneficiază de finanțare externă în scopul desfășurării „activității politice” în Israel. Documentul oferă o definiție vagă a „activității politice”, care acoperă toate acele activități desfășurate cu scopul de a influența opinia publică din Israel sau vreun actor, membru al unei autorități guvernamentale, cu privire la orice element de politică internă sau externă a Statului Israel.

În situația în care este adoptat, proiectul de lege ar afecta un spectru larg de organizații ale societății civile din Israel și din teritoriile palestiniene ocupate, inclusiv organizații de protecție a mediului și de menținere a păcii, precum și organizații care promovează drepturile omului. Cu toate că marea majoritate a organizațiilor vizate sunt deja înregistrate ca asociații și își declară periodic, cu deplină transparență, întreaga finanțare de care beneficiază, redefinirea statutului acestora sub denumirea de „partide politice” le poate lipsi de legitimitate publică, poate permite statului să intensifice monitorizarea activităților acestora și le poate submina statutul de organizații caritabile/scutite de la plata impozitelor, ceea ce îi poate aduce pe donatorii externi în imposibilitatea de a continua finanțarea. Nerespectarea proiectului de lege poate atrage după sine aplicarea de amenzi sau chiar pedeapsa cu închisoarea.

În rezoluția sa din 10 martie 2010 (P7_TA(2010)0054), Parlamentul European și-a exprimat deja îngrijorarea cu privire la presiunea exercitată asupra ONG-urilor care au contribuit la elaborarea Raportului Goldstone și care au fost implicate în investigațiile ulterioare, și a solicitat autorităților tuturor părților să nu ia măsuri care ar putea restricționa activitățile acestor organizații.

Având în vedere faptul că UE acordă finanțare directă organizațiilor pentru apărarea drepturilor omului din Israel și acționează conform orientărilor proprii cu privire la protecția apărătorilor drepturilor omului, care va fi reacția Înaltei Reprezentante/ Vicepreședintei Comisiei la proiectul de lege menționat mai sus? Care ar putea fi efectele acestei legi asupra finanțării europene și ce implicații ar avea aceasta pentru organizațiile societății civile israeliene și palestiniene? Cum va afecta această lege relațiile dintre UE și Israel, cu precădere în contextul Acordului de asociere?

Depunere: 27.4.2010

Trimisă: 28.4.2010

Termen pentru răspuns: 19.5.2010