Procedure : 2010/2636(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : O-0047/2010

Indgivne tekster :

O-0047/2010 (B7-0210/2010)

Forhandlinger :

PV 05/05/2010 - 23
CRE 05/05/2010 - 23

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 28kWORD 24k
27. april 2010
O-0047/2010

MUNDTLIG FORESPØRGSEL MED FORHANDLING O-0047/10

jf. forretningsordenens artikel 115

af Sharon Bowles for Økonomi- og Valutaudvalget

til Kommissionen


  Om: Gruppefritagelsesforordningen for motorkøretøjer

 Besvarelse på plenarmøde 

I 2002 vedtog Kommissionen en gruppefritagelsesforordning for motorkøretøjer (Kommissionens forordning (EF) nr. 1400/2002[1]), idet det vurderedes, at motorkøretøjer ikke burde være omfattet af den generelle forordning om gruppefritagelser (Kommissionens forordning (EF) nr. 2790/1999[2]). Kommissionen mente, at der var behov for specifikke bestemmelser for at imødegå de særlige konkurrenceproblemer, der var blevet identificeret inden for branchen, nemlig en oligopolistisk situation på det europæiske bilmarked.

 

Gruppefritagelsesforordningen for motorkøretøjer udløber den 31. maj 2010. Kommissionen agter at bringe det primære marked (dvs. køb og salg af nye køretøjer) ind under den generelle ordning den 1. juni 2013, mens en særlig forordning stadig skal gælde for eftersalgsmarkedet.

 

1. Hvilke markedsanalyseresultater har fået Kommissionen til at konkludere, at det primære marked nu er konkurrencedygtigt, og at eftersalgsmarkedet stadig er problematisk?

 

2. Hvordan vurderer Kommissionen magtbalancen mellem bilproducenter og bilforhandlere under den nugældende gruppefritagelsesforordning og inden for rammerne af den foreslåede lovgivning? Findes der aktører, der alene eller sammen har en dominerede stilling på markedet?

 

3. Hvordan vil Kommissionen overvåge udviklingen af markedskræfterne på det primære marked og på eftersalgsmarkedet? Hvilke foranstaltninger agter Kommissionen at træffe, hvis det viser sig, at konkurrencebetingelserne, særligt på det primære marked, er blevet betydeligt forringet?

 

4.  Hvilke konsekvenser forventes den nye lovgivningsmæssige ramme at få for forbrugerne, navnlig hvad angår priser og købsbetingelser?

 

5. Hvilke af de bemærkninger, der blev fremsat af interessenter under høringsprocedurerne, agter Kommissionen at medtage i den endelige lovgivningsmæssige ramme?

 

6. Vil Kommissionen overveje at fremsætte forslag om harmonisering af lovgivningen på distributionsområdet, f.eks. ved at ændre direktivet om handelsagenter (Rådets direktiv 86/653/EØF[3]), for at sikre at alle forhandlere nyder godt af den samme omfattende kontraktmæssige beskyttelse i alle EU-medlemsstater?

 

 

Indgået: 27.04.2010

Videresendt: 29.04.2010

Besvarelsesfrist: 06.05.2010

 

[1]  EFT L 203 af 1.8.2002, s. 30.

[2]  EFT L 336 af 29.12.1999, s. 21.

[3]  EFT L 382 af 31.12.1986, s. 17.

Forespørgslens originalsprog: EN 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik