Procedūra : 2010/2636(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : O-0047/2010

Iesniegtie teksti :

O-0047/2010 (B7-0210/2010)

Debates :

PV 05/05/2010 - 23
CRE 05/05/2010 - 23

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :


Deputātu jautājumi
PDF 28kWORD 27k
2010. gada 27. aprīlis
O-0047/2010

MUTISKS JAUTĀJUMS AR DEBATĒM O-0047/10

saskaņā ar Reglamenta 115. pantu

Iesniegusi Sharon Bowles, Ekonomikas un monetārā komitejas vārdā

Komisijai


  Temats: Regula par grupālo atbrīvojumu mehānisko transportlīdzekļu nozarē

 Atbilde plenārsēdē 

Komisija 2002. gadā pieņēma Regulu par grupālo atbrīvojumu mehānisko transportlīdzekļu nozarē (Komisijas Regula (EK) Nr. 1400/2002[1]), jo tā uzskatīja, ka mehānisko transportlīdzekļu nozarē nav jāpiemēro regula par vispārējo vertikālo vienošanos grupālo atbrīvojumu (Komisijas Regula (EK) Nr. 2790/1999[2]). Komisija uzskatīja, ka ir vajadzīgi īpaši noteikumi, lai risinātu Komisijas pamanītās nozares problēmas saistībā ar konkurenci, jo īpaši oligopola stāvokli Eiropas automobiļu tirgū.

 

Regula par grupālo atbrīvojumu mehānisko transportlīdzekļu nozarē zaudēs spēku 2010. gada 31. maijā. Komisija plāno no 2013. gada 1. jūnija uz sākotnējo tirgu (t.i., jaunu automobiļu pirkšanas un pārdošanas tirgu) attiecināt vispārējo režīmu, savukārt uz otrreizējo tirgu joprojām attieksies īpaša regula.

 

1. Kādi tirgus analīzes rezultāti Komisijai liek secināt, ka sākotnējais tirgus pašreiz ir konkurētspējīgs un ka otrreizējais tirgus joprojām ir nestabils?

 

2. Kā Komisija vērtē spēku samēru starp automobiļu ražotājiem un automobiļu tirgotājiem saistībā ar spēkā esošo regulu par grupālo atbrīvojumu mehānisko transportlīdzekļu nozarē un ierosināto tiesisko regulējumu? Vai iesaistītie dalībnieki atrodas vienkāršā vai kolektīvā dominējošā stāvoklī?

 

3. Kā Komisija plāno uzraudzīt tirgus spējas attīstību sākotnējā un otrreizējā tirgū? Kādus pasākumus Komisija ir paredzējusi veikt, ja tiek konstatēts, ka tieši sākotnējā tirgus konkurētspēja ir būtiski pasliktinājusies?

 

4. Kāda ir jaunā tiesiskā regulējuma sagaidāmā ietekme uz patērētājiem, jo īpaši attiecībā uz cenām un piedāvātajiem nosacījumiem?

 

5. Kurus viedokļus, kas no ieinteresētajām personām saņemti apspriežu laikā, Komisija plāno iekļaut galīgajā tiesiskajā regulējumā?

 

6. Vai Komisija ir ar mieru ierosināt tiesību aktu saskaņošanu izplatīšanas jomā, piemēram, grozot direktīvu par tirdzniecības pārstāvjiem (Padomes Direktīva 86/653/EEK[3]), lai nodrošinātu, ka uz visiem tirgotājiem attiecas vienādi augsta līgumiskā aizsardzība visās ES dalībvalstīs?

 

 

Iesniegts: 27.04.2010

Nosūtīts: 29.04.2010

Termiņš atbildei: 06.05.2010

 

[1]  OV L 203, 1.8.2002., 30. lpp.

[2]  OV L 336, 29.12.1999., 21. lpp.

[3]  OV L 382, 31.12.1986., 17. lpp.

Jautājuma oriģinālvaloda: EN 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika