Procedura : 2010/2636(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-0047/2010

Teksty złożone :

O-0047/2010 (B7-0210/2010)

Debaty :

PV 05/05/2010 - 23
CRE 05/05/2010 - 23

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Interpelacje
PDF 30kWORD 28k
27 kwietnia 2010
O-0047/2010

PYTANIE USTNE WYMAGAJĄCE DEBATY O-0047/10

zgodnie z art. 115 Regulaminu

skierowane przez: Sharon Bowles w imieniu Komisji Gospodarczej i Monetarnej

do Komisji


  Przedmiot: Rozporządzenie w sprawie wyłączeń grupowych w sektorze motoryzacyjnym

 Odpowiedź na posiedzeniu plenarnym 

W roku 2002 Komisja przyjęła rozporządzenie w sprawie wyłączeń grupowych w sektorze motoryzacyjnym (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1400/2002[1]), ponieważ uważała, że sektor motoryzacyjny nie powinien podlegać ogólnym pionowym rozwiązaniom rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych (rozporządzenie Komisji (WE) No 2790/1999[2]). Komisja uważała, że szczegółowe przepisy były niezbędne dla rozwiązania specyficznych problemów w zakresie konkurencji, które stwierdzono w tym sektorze, takich jak oligopolistyczna sytuacja na europejskim rynku samochodowym.

 

Rozporządzenie w sprawie wyłączeń grupowych w sektorze motoryzacyjnym wygasa w dniu 31 maja 2010 r. Komisja zamierza objąć pierwotny rynek (tj. rynek zakupu i sprzedaży nowych samochodów) ogólnym systemem od dnia 1 czerwca 2013 r., natomiast rynek posprzedażny będzie dalej podlegał specjalnemu rozporządzeniu.

 

1. Jakie wyniki analizy rynku sprawiły, że Komisja uznała obecny pierwotny rynek za konkurencyjny, a rynek posprzedażny za problematyczny?

 

2. Jak Komisja ocenia równowagę sił między producentami samochodów i dealerami aut w ramach obecnie obowiązującego rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych w sektorze motoryzacyjnym i na mocy proponowanych ram legislacyjnych? Czy istnieją podmioty o indywidualnej lub zbiorowej pozycji dominującej?

 

3. W jaki sposób Komisja zamierza nadzorować zmiany rozkładu sił na rynku pierwotnym i posprzedażnym? Jakie środki Komisja planuje podjąć, gdyby warunki konkurencji, w szczególności na rynku pierwotnym, uległy znacznemu pogorszeniu?

 

4. Jaki jest przewidywany wpływ nowych ram legislacyjnych na konsumentów, zwłaszcza w odniesieniu do cen i oferowanych warunków?

 

5. Jakie uwagi zgłoszone przez zainteresowane strony głównie podczas konsultacji zamierza Komisja uwzględnić w ostatecznej formie ram prawnych?

 

6. Czy Komisja zgadza się rozważyć możliwość zaproponowania harmonizacji przepisów dotyczących dystrybucji, na przykład poprzez zmianę dyrektywy o przedstawicielach handlowych (dyrektywa Rady 86/653/EWG[3]), aby zapewnić tak samo wysoki poziom ochrony umownej wszystkim dealerom we wszystkich państwach członkowskich UE?

 

 

Przedłożone: 27.04.2010

Przekazane: 29.04.2010

Termin na udzielenie odpowiedzi: 06.05.2010

 

[1]  Dz. U. 203 z 1.8.2002, s. 30.

[2]  Dz. U. 336 z 29.12.1999, s. 21.

[3]  Dz. U. 382 z 31.12.1986, s. 17.

Oryginalny język pytania: EN 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności