Parlamentin kysymys - O-0063/2010Parlamentin kysymys
O-0063/2010

  Oikeusalan koulutus - Tukholman toimintasuunnitelma

  SUULLINEN KYSYMYS JOSTA KESKUSTELLAAN O-0063/10
  työjärjestyksen 115 artiklan mukaisesti
  esittäjä(t): Klaus-Heiner Lehne, Oikeudellisten asioiden valiokunnan puolesta
  komissiolle

  Menettely : 2010/2715(RSP)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  O-0063/2010
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  O-0063/2010 (B7-0306/2010)
  Äänestykset :
  Hyväksytyt tekstit :
  1. Ottaen huomioon Euroopan parlamentin 25. marraskuuta 2009 antaman päätöslauselman (P7_TA(2009)0090), miten komissio aikoo kuulla parlamenttia Euroopan unionin korkeimpien oikeuksien presidenttien verkoston, Euroopan tuomarineuvostojen verkoston, korkeimpien hallinto-oikeuksien ja ylimpien hallintotuomioistuinten yhdistyksen sekä unionin jäsenvaltioiden ylimpien syyttäjien, tuomioistuinten viranhaltijoiden ja oikeudellisten ammattien harjoittajien Eurojustice-verkoston ja ennen kaikkea Eurooppaoikeuden akatemian osallistumisesta juridisen koulutuksen pilottihankkeiden käynnistämiseen, jota visioitiin komission toimintasuunnitelmassa Tukholman ohjelman toteuttamiseksi (KOM(2010)0171)?

   

  1. Ottaen huomioon EU-oikeutta koskevan ammatillisen koulutuksen kasvavan tarpeen ja lisääntyvän kysynnän, miten komissio aikoo sovittaa yhteen poliittiset prioriteettinsa ja asianmukaiset taloudelliset resurssit olemassa oleville koulutuslaitoksille kuten erityisesti Eurooppaoikeuden akatemialle sekä tuleville koulutuselimille?

   

  1. Mitä käytännön toimia komissio aikoo toteuttaa yhdessä jäsenvaltioiden kanssa, jotta voidaan luoda koko unionin alueen kattava juridisen koulutuksen elinten verkosto, jolla on valtuudet tarjota kansallisen oikeuden, vertailevan oikeuden ja Eurooppa-oikeuden perehdytyskursseja oikeuslaitoksen jäsenille vakaalla ja jatkuvalla pohjalla, ja miten se aikoo pitemmällä aikavälillä luoda European Judicial Academy -oppilaitoksen, joka perustuu nykyisiin rakenteisiin ja verkostoihin, erityisesti Euroopan juridiseen koulutusverkostoon ja Eurooppaoikeuden akatemiaan, Euroopan parlamentin toiveiden mukaisesti?

   

   

  Jätetty: 11.05.2010

  Välitetty: 13.05.2010

  Määräaika: 20.05.2010